Nog+maanden+spanning+rond+derogatie
Nieuws
© John van Vught

Nog maanden spanning rond derogatie

Het zesde actieplan Nitraatrichtlijn 2018-2021 staat vast. Toch kunnen nog verrassingen opduiken in het mestbeleid voor de komende vier jaar, nu Brussel zich buigt over een nieuwe derogatie en de voorwaarden die daarbij horen.

Twee dagen voor kerst stuurde LNV-minister Carola Schouten het definitieve actieplan Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer. Het is vastgesteld in samenspraak met de Europese Commissie als basis voor de komende derogatie waarmee Nederland en de EU nu aan de slag gaan.

Schouten verwacht de onderhandelingen deze maand te kunnen afronden. Daarna heeft Brussel twee maanden nodig voor interne procedures, zodat in april de beschikking kan worden verleend. Onduidelijk is hoe die eruit gaat zien.

LTO

LTO pleit voor een stimulerende en vernieuwende derogatie. Dat kan onder meer door in plantaardige teelten een gewasderogatie toe te staan, liefst in combinatie met het gebruik van dunne fractie uit gescheiden varkensmest. Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water, hoopt op een doorbraak op dit punt. 'Als we de kringlooplandbouw daadwerkelijk vorm willen geven, dan moet Europa daarvoor de kaders bieden.'

De minister houdt haar kaarten nog voor de borst. Ze gaat in elk geval voor een derogatie die minimaal gelijk is aan de huidige: 250 of 230 kilo stikstof uit graasdiermest per hectare per jaar op bedrijven met minimaal 80 procent grasland. De wensen van het bedrijfsleven zal ze 'betrekken' bij de gesprekken, verder gaat haar toezegging niet.

Onverwachte voorwaarden

Een onzekere factor vormen ook de bijkomende voorwaarden. Vier jaar geleden ging de derogatie gepaard met een onverwacht verbod op het gebruik van fosfaatkunstmest en met de eis van minimaal 80 procent grasland. Dergelijke verrassingen zijn ook nu niet uitgesloten.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer