LTO en POV zetten in op gewasderogatie

De gesprekken tussen de overheid en de Europese Commissie over de derogatie gaan binnenkort een volgende fase ingaan. De resultaten hiervan zijn van uitermate groot belang, zegt Claude van Dongen, LTO Portefeuillehouder Bodem en Water. LTO en POV zetten in op gewasderogatie en dunne fractie varkensmest.

LTO+en+POV+zetten+in+op+gewasderogatie
© Koos van der Spek

'Korte kringlopen in de landbouw, circulariteit van meststoffen en een optimale gewasteelt met een brede inzet van dierlijke mineralen en producten hieruit vormen de basis van de inzet van LTO en POV rondom de nieuwe derogatie', stelt Van Dongen.

De Nederlandse akkerbouw is een belangrijke klant voor onze mestproducten uit de varkenshouderij, zegt Ingrid Jansen, voorzitter van de POV. 'Om hen optimaal te kunnen bedienen is gebruik van dunne fractie uit gescheiden varkensmest, met tot 230 kg stikstof per hectare op bijvoorbeeld wintertarwe, een perfecte vorm van gewasderogatie met nieuwe mestsoorten.'

Extra instrument

Volgens Jansen kan derogatie op deze wijze worden gezien als een extra instrument om kringlooplandbouw concreet in te vullen. 'Wat we als varkenshouderij met bijvoorbeeld co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie die we via diervoeder optimaal verwaarden tot vlees natuurlijk al van oudsher doen.'

Henk Schoonvelde, portefeuillehouder Mest en Mineralen binnen de LTO Vakgroep Melkveehouderij, specificeert de LTO insteek nog nader. 'Een nieuwe gewasderogatie dient in onze ogen in het belang te staan van een nog betere waterkwaliteit, het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid, samenwerkingsmogelijkheden met plantentelers en andere veehouders en het gericht werken aan een goede voervoorziening met zoveel mogelijk eiwit uit de eigen regio'

Kwetsbare gebieden

'De combinatie van grasland en derogatie staat voor schoon drinkwater. Een gewas derogatie zal deelname aan derogatie in de nu nog kwetsbare gebieden aantrekkelijker maken, meer grasland in die gebieden helpt ons met het halen van de doelen. Dus een gewasderogatie voor grasland met een N-voorziening uit graasdiermest van zeker 300 kg. N is hierbij ons uitgangspunt', vervolgt Schoonvelde.

POV en LTO Nederland voelen zich gesteund door recent wetenschappelijk onderzoek van de WUR dat derogatie op akkerbouwgewassen met dunne fractie uit bewerkte varkensmest en gewasderogatie voor grasland op 300 kg stikstof onderbouwt.

'Een doorbraak is nu nodig, willen we de kringlooplandbouw daadwerkelijk vorm geven dan zullen vanuit Europa de kaders geboden moeten worden, voor de invulling vanuit het bedrijfsleven staan we te springen om aan de slag te kunnen', aldus Van Dongen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  5 %
Meer weer