Vereniging+Innovatief+Platteland+draait+weer+volop
Achtergrond
© Laurens Eggen

Vereniging Innovatief Platteland draait weer volop

Vereniging Innovatief Platteland (VIP) heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Na een paar jaar van relatieve rust draait de vereniging weer op volle toeren met projecten die moeten bijdragen aan een duurzaam platteland in Noord-Limburg.

De nieuwe voorzitter Joop de Hoon en secretaris/penningmeester Peter van Megen zijn enthousiast over 'VIP 2.0'. Met een groeiend ledenaantal, een volledig vernieuwde website en een aantal mooie projecten is daar ook alle reden toe.

De Hoon geeft toe dat het een tijd erg stil is geweest rondom VIP. 'Er zijn in korte tijd veel verschillende voorzitters geweest. Daardoor werd de vereniging wel aangestuurd, maar gebeurde er in de praktijk weinig.'

Missie

Dat is nu verleden tijd. De vereniging heeft een stabiel negenkoppig bestuur en focust zich weer op haar missie: de schakel vormen tussen agrarische sector en het platteland in de regio Maasduinen-Venray-Horst aan de Maas.

Peter van Megen, secretaris/penningmeester Vereniging Innovatief Platteland (VIP)

De Hoon: 'We brengen partijen bij elkaar die een innovatie kunnen laten slagen. We zoeken naar cross-overs en combinaties tussen verschillende ondernemers in diverse sectoren om hen samen innovaties te laten ontwikkelen die bijdragen aan een duurzaam platteland.'

Projecten

Een voorbeeld hiervan is het project 'Nieuwe Teelten'. Loonbedrijf Gebroeders De Boer uit Lottum en Loonbedrijf Heldens uit Melderslo werken samen met HAS-studenten aan nieuwe teelten die de bodemkwaliteit moeten verbeteren, maar tegelijkertijd ook een goede opbrengt genereren. Er draait nu een proef met sorghum, een vervanger voor snijmais.

Ook loopt er een project waarbij reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen centraal staat en zit er een project in de pijplijn dat betrekking heeft op het terugdringen van onkruid in de aspergeteelt.

Kar trekken

'Een voorwaarde bij het opstarten van nieuwe projecten is dat de ondernemers het project moeten trekken. Daar staat of valt het mee. Als ondernemers de kar niet willen trekken, stopt VIP er ook geen energie meer in', zegt Van Meegen.

'In de praktijk gaat het wel goed, omdat de meeste projecten die worden opgestart, voortkomen uit een wens of idee van de ondernemer. Als direct belanghebbende wil hij die kar juist trekken', aldus de secretaris/penningmeester.

Inspiratiebijeenkomsten

'VIP houdt inspiratiebijeenkomsten om leden op ideeën te brengen en het net aan wensen en uitdagingen op te halen. VIP brengt de mensen bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen en vervolgens moeten zij het zelf doen. We helpen natuurlijk wel daar waar nodig, bijvoorbeeld met een subsidieaanvraag.'

Vereniging Innovatief Platteland focust zeker niet alleen op de agrarische sector. Natuur vormt ook een belangrijke pijler. Zo is VIP een van de uitvoeringscollectieven van Natuurrijk Limburg, dat verantwoordelijk is voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg.

Maasheggenproject

De vereniging is ook betrokken bij het Maasheggenproject, dat als doel heeft de herkenbare Maasheggen (meidoornhagen) in ere te herstellen.

'Een ander belangrijk project vormen de bijenoases', vertelt De Hoon. 'In de regio zijn diverse bijenoase-initiatieven en wij proberen die te koppelen, zodat niet iedereen elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.'

Groot netwerk

De Hoon en Van Megen zijn niet van plan VIP weer in de luwte te laten verdwijnen. 'We hebben inmiddels een groot netwerk aan contacten opgebouwd en pakken nu door', zegt De Hoon. 'Ik hoop dat de mensen over een paar jaar kunnen zeggen dat VIP heeft meegewerkt aan een mooi, attractief landschap in Noord-Limburg. Want dat is wat we met z'n allen willen.'

Vereniging Innovatief Platteland, die in 1998 is opgericht, houdt zich met name bezig met projecten die betrekking hebben op agrarische vernieuwingen, natuur en duurzaamheid. Het palet aan projecten is breed.

Ledenbestand

Tot de leden van de Vereniging Innovatief Platteland behoren agrariërs, natuurbeheerders en natuurorganisaties die gevestigd zijn in de regio's Horst aan de Maas, Venray en Maasduinen. Momenteel telt VIP 175 leden. 'Na de jaarvergadering van een paar weken geleden zijn er weer nieuwe leden bijgekomen', vertelt secretaris/penningmeester Peter van Megen. 'We zijn in een jaar tijd gegroeid van 115 naar 175 enthousiaste leden. Daar zijn we erg blij mee.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer