Techno%2Dindustrie+ziet+kansen+voor+food%2D+en+agri
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Techno-industrie ziet kansen voor food- en agri

De technologische industrie vraagt aandacht voor de food- en agrisector. Brancheorganisatie FME heeft vandaag de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een document aangeboden waarin de technologiebedrijven hun visie geven op de kansen voor de technologische industrie op het gebied van food- en agri.

Onder haar leden telt FME producenten van apparatuur die in de food- en agrisector. De werkgebieden lopen uiteen van slachterijlijnen tot kasinrichting. Op het gebied van deze technologie staat Nederland als fabrikant en exporteur in de wereldwijde top drie, in álle schakels van de voedselketen, zegt Marcel van Haren, manager AgriFood bij FME. 'Dat zijn posities waar we trots op mogen zijn – én die we met hand en tand moeten willen verdedigen.'

Van Haren denkt dat deze positie onder druk kan komen te staan, als Nederland niet inspeelt op de veranderingen in de maatschappij die ontstaan door digitalisering. 'Er ontstaan nieuwe productiemethoden, distributieketens en businessmodellen. Als we tegen die achtergrond onze toppositie willen handhaven, hebben bedrijven in de agri- en foodtechsector een 'Smart Food Industry-strategie' nodig. Deze FME-visie is daartoe een aanzet.'

© Dirk Hol


Voedsel op maat

De vereniging ziet mogelijkheden voor technologiebedrijven in de food- en agrisector om de positie van Nederlandse bedrijven te versterken. Zij hebben daarvoor vier deelgebieden uitgezocht: 'voedselproductie duurzaam en dichtbij', 'personalised food', 'kleinschalig produceren' en 'smart food factory', waarbij in de keten gegevens worden uitgewisseld en de levensmiddelenketen transparanter wordt.

Van Haren vraagt in het bijzonder aandacht voor het thema 'personilised food', waarbij gegevens uit de voedselketen worden gekoppeld aan gegevens over de individuele consument. Daarbij is het mogelijk om een persoonlijk voedingsprofiel te maken. 'Het mag ons als Nederland niet ontglippen om de koppositie te pakken op dit werkgebied.'

Leiderschap

FME stelt dat onderzoek, onderwijs en overheid een belangrijke rol hebben bij het vervullen om de voedseltransitie mogelijk te maken. Voor ondernemers in de technologische industrie is de grootste uitdaging om leiderschap te tonen en niet af te wachten tot de levensmiddelenindustrie, boeren en tuinders stappen zetten, vindt Van Haren.

© Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 13°
  50 %
 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
Meer weer