LTO+zoekt+alternatieven+voor+zonneparken
Achtergrond
© Bert Hartman

LTO zoekt alternatieven voor zonneparken

De druk van zonne-energie op het landbouwareaal in West-Nederland neemt toe. Met de groeiende interesse van buitenlandse investeerders stijgt het risico op wildgroei. LTO Noord Regio West wil met het nieuwe programma Klimaat en Energie duurzame energieprojecten bevorderen met als inzet: behoud van het agrarisch productiegebied.

De ontwikkeling van zonne-energie is een lastig dossier, weet projectadviseur Erwin Haveman. 'Sommige agrarische ondernemers zien ook economische kansen. Zulke initiatieven zijn niet tegen te houden, als we dat al zouden willen.
We kunnen ons wel sterk maken voor alternatieven, zoals stimulering van zonnepanelen op daken en alternatieve inrichtingen van zonneparken, waarbij agrarische productie mogelijk blijft.'

Haveman houdt zich ook bezig met windenergie en biomassa. 'Provincies en gemeenten hebben flinke ambities uitgesproken als het gaat om verduurzaming. Dat geeft een bepaalde druk. 'Bestuurders willen snel grote stappen maken om niet achterop te raken in de planning, maar het ontbreekt aan onderlinge samenhang.'

Programma Klimaat en Energie

Het recent gestarte programma Klimaat en Energie kan daarin een rol spelen, verwacht Haveman. 'Daarin willen we samen met de ondernemers, maar ook met overheden en kennispartners, proberen een breed gedragen integrale visie te ontwikkelen.'

Goede infrastructuur maakt onze akkers en weilanden zeer gewild

Erwin Haveman, projectadviseur

De programma-aanpak geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Onderling zijn er verschillen, stelt Haveman. Zo doet Zuid-Holland op grotere schaal aan projecten met restwarmte en acties met het verwijderen van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Vliegwieleffect

Met name de inbreng van buitenlandse investeerders zorgt volgens Haveman voor een vliegwieleffect. In Noord-Holland hebben Chinese investeerders onlangs het contract getekend voor een zonnepark van ruim 11 hectare bij Andijk, terwijl ook de ontwikkeling van zonneproject de Groenehoek bij Hoofddorp in een vergevorderd stadium is.

'Onlangs werden we door een Spaanse maatschappij benaderd voor potentiële ruimte voor een project van 100 hectare.' Best opmerkelijk vanuit een land waar zoveel zon te oogsten is, stelt Haveman. 'Aan de andere kant ligt er in Nederland wel een goede infrastructuur. Zeker in gebieden die al volop gebruikmaken van windturbines. De infrastructuur is vaak een grote kostenpost.

Ook de waarschijnlijk gunstige subsidieregelingen en de genoemde gretigheid van sommige overheden, maken Nederlandse akkers en weilanden tot gewilde locaties.'

Zonnepanelen op alle daken

Reden om te blijven inzetten op het tweede spoor: zonnepanelen op bestaande bebouwing. Haveman becijferde dat alleen in Noord-Holland bijvoorbeeld met een investering van 200 miljoen euro alle daken van boerderijen en schuren kunnen worden volgelegd.

'Redelijk vergelijkbaar met de andere genoemde provincies. Ook dat is een enorm potentieel dat nu nog grotendeels onbenut blijft. We willen ons inspannen om voorbereidingen voor zulke investeringen te vereenvoudigen en mogelijk collectief op te pakken.'

Maatwerk

Onlangs voerde LTO Noord daarvoor een gesprek met de Zoncoalitie, die daarmee in de stadsregio Amsterdam al ervaring heeft opgedaan. 'Hun aanpak is niet een-op-een te kopiëren, maar we kunnen wel van elkaar leren.

'Het idee is om met specialisten op het gebied van integrale bedrijfsontwikkeling te kijken hoe we de energietransitie op bedrijfsniveau kunnen versnellen. Met maatwerk per bedrijf kunnen we duurzaam rendement halen op het gebied van asbestsanering, het opwekken van duurzame energie en het werken aan brandveiligheid.'

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer