%27Machtig+RVO+om+data+door+te+geven+aan+BO+Akkerbouw%27
Interview
© Maartje van Berkel

'Machtig RVO om data door te geven aan BO Akkerbouw'

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw roept alle Nederlandse akkerbouwers op om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te machtigen hun bedrijfsgegevens door te geven aan BO Akkerbouw.

Vanwaar deze oproep?

'We hebben het nu voor elkaar dat akkerbouwers via de Gecombineerde opgave RVO kunnen machtigen om hun bedrijfsgegevens door te geven aan BO Akkerbouw. Deze oproep betreft alle akkerbouwers met granen, bieten en aardappelen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Met een eenvoudig vinkje voldoen ze aan hun verplichting.

Collectiviteit is altijd de kracht geweest van de akkerbouwsector

Jaap van Wenum, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

'Voor BO Akkerbouw is het de meest efficiënte manier om de heffingen te innen voor het onderzoeks- en innovatieprogramma waarvoor de verbindendverklaring geldt.

Wat gebeurt er als akkerbouwers RVO niet machtigen?

'Dan volgt een omslachtig proces. BO Akkerbouw ontvangt van deze akkerbouwers wel de adresgegevens en zal contact moeten opnemen om de benodigde gegevens te achterhalen. Het innen van de verplichte bijdragen brengt hierdoor veel onnodige kosten met zich mee en die zullen worden verhaald op de betreffende ondernemers.'

Waarom is dit onderzoeksprogramma zo belangrijk voor akkerbouwers?

'We kunnen hiermee onderzoek laten uitvoeren dat verder nergens in de keten wordt opgepakt. Het is vooral belangrijk dat we als primaire sector zelf de regie hebben. Elke akkerbouwer kan suggesties indienen voor onderzoeksvragen. Een voorwaarde is dat de onderzoeksthema's gewasoverstijgend zijn. Veel onderzoek spitst zich toe op bodemvruchtbaarheid en plantgezondheid.'

Hoe wordt het collectieve onderzoek georganiseerd?

'Veel onderzoek wordt uitbesteed aan regionale onderzoeksbedrijven en daarmee is het een stimulans voor onafhankelijk praktijkonderzoek in de regio. Alle resultaten zijn altijd beschikbaar voor akkerbouwers.'

Hoe collectief zijn akkerbouwers eigenlijk?

'Collectiviteit is altijd de kracht geweest van onze sector. Daarom staan we waar we nu staan. Maar de collectieve reserves zijn nu op en daarom is het goed om dit onderzoeksprogramma te starten.

'Het instrument van de verbindendverklaring is nodig om iedereen die profiteert van het onderzoek, ook te laten meebetalen. De collectieve heffingen worden rechtstreeks toegevoegd aan het onderzoeksbudget. Het geïnde geld komt dus altijd op de plaats van bestemming.'

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer