Biodiversiteit moet worden betaald

Berichten, vorig najaar, over massale insectensterfte vormden de opmaat voor een nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel. LTO Nederland doet mee en kiest voor een natuurinclusief platteland waar boeren een inkomen kunnen verdienen.

Biodiversiteit+moet+worden+betaald
© Mijn Natuur

Wij hebben als boeren afgelopen jaren stappen gezet op weg naar een landbouw waar voedsel wordt geproduceerd met respect voor milieu en natuurlijke processen.

Boeren zijn niet tegen biodiversiteit. Sterker nog, wij zien het belang van een gezonde bodem, schoon water en sterke gewassen voor de continuïteit van ons eigen bedrijf. Dat is functionele agrobiodiversiteit, zoals plantgezondheid en watervasthoudend vermogen, als regulier onderdeel van het bedrijfsmanagement.

Volgende stap

Maar we willen ook de volgende stap zetten. Boeren kunnen ook biodiversiteit produceren. De ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld waterberging op landbouwgrond of het leveren van een aantrekkelijk landschap door slootkantbeheer, erfinrichting en beheer van houtwallen, moeten dan wel worden betaald.

Als de maatschappelijke vraag aan boeren is om meer biodiversiteit te produceren, dan moet daar een adequate vergoeding tegenover staan. Dat kan alleen als biodiversiteit een economische waarde krijgt.

Switch

We maken in de landbouw stap voor stap de switch van productie met relatief veel kunstmest, energie en gewasbescherming naar teeltmethoden en gewassen met meer kwaliteit en minder input. Dat wil zeggen dat het 'méér en nóg meer van een hectare halen' plaats maakt voor telen met minder chemische hulpstoffen als gewasbescherming, kunstmest, fossiele energie.

Om dat doel te bereiken, spelen we op meerdere schaakborden. We hebben als LTO Nederland ambities en programma's met als doel minder chemie te gebruiken, we werken aan een meer circulaire landbouw door het sluiten van kringlopen en de stikstofbindende waarde van blijvend grasland te zien, we werken aan schoon water, we verhogen het organischestofgehalte in de bodem en dat bij elkaar is een substantiële bijdrage aan herstel van de biodiversiteit. Vooral de bodem heeft prioriteit. De bodem is de basis voor alle biodiversiteit boven de grond.

Strategie kiezen

We staan nu met de brede coalitie van zo'n twintig organisaties voor de vraag welke strategie we kiezen voor herstel van de biodiversiteit. Moet dat een Deltaplan Biodiversiteitsherstel worden? Sturen op doelsoorten? En dus projecten starten zodat meer grutto's en leeuweriken in het boerenland broeden en we meer hoekjes en gebiedjes insectvriendelijk inrichten voor de bijen? En dus de strategie van opnieuw boerengrond omzetten in plasdrasnatuur en dus minder grond voor voedselproductie?

Voor ons is het antwoord simpel. Boeren hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving. Ze zorgen dat er eten is voor mens en dier. We zetten de knop om: met minder input meer output met kwaliteit. Dat besef dringt door. Bij de leden en bij de ketenpartijen.

Waardering

En als de maatschappij meer zichtbare biodiversiteit boven de grond wil, dan kan de landbouw ook dat produceren, maar dan moet de ecologie economisch worden gewaardeerd. Wij tekenen voor een nationaal programma biodiversiteitsherstel met een brede integrale aanpak. Wij geloven in een natuurinclusief platteland waar met moderne technologie en minder chemie gezond voedsel en biodiversiteit worden geproduceerd.

Ingrid van Huizen Portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling LTO Nederland

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer