LTO+Noord+vraagt+ontheffing+scheurverbod+Wieden
Nieuws
© Ruud Ploeg

LTO Noord vraagt ontheffing scheurverbod Wieden

Gedeputeerde Eddy van Hijum kan boeren met grond in de Natura-2000-gebieden Wieden en Weerribben nog geen zicht bieden op een ontheffing op het scheurverbod voor blijvend grasland. Dat bleek gisteren bij een werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan Sint Jansklooster.

Zo'n ontheffing is volgens LTO Noord de sleutel om de grondmobiliteit in het gebied weer op gang te brengen.
Zolang het scheurverbod geldt, willen boeren rond het natuurgebied hun grond niet ruilen voor percelen in het gebied. Daardoor komt van een kavelruil niets terecht. 'We hebben er overleg over met het ministerie van LNV, maar nog geen uitsluitsel', zei Van Hijum.

Beperkingen

Omdat Overijssel bepaalde natuurdoelen wil halen voor het gebied, komt een aantal agrarische bedrijven in de kop van Overijssel nu in de knel. Ze krijgen vanuit het PAS-beleid beperkingen opgelegd op percelen, zoals het niet meer mogen weiden of bemesten. Maar ze kunnen die activiteiten niet verplaatsen omdat de grondmarkt door het scheurverbod op slot zit.

GS van Overijssel kreeg in Sint Jansklooster een schrijnend geval voorgeschoteld. Vader en zoon Harm en Bertus Slot hebben zeventig melkkoeien, exploiteren een areaal rietland en doen aan agrarisch natuurbeheer. Zo produceren ze strooisel voor weidevogelbeheer.

Huiskavel

Om aan de doelstellingen van Natura 2000 en het PAS-programma te voldoen, dreigen ze hun huiskavel van 12 hectare niet meer te kunnen gebruiken voor beweiding en bemesting. Het land is aangewezen als mogelijk leefgebied voor het paapje, een beschermde vogelsoort.

De oplossing is volgens vader en zoon Slot het 'omklappen' van de huiskavel naar de overkant van de weg en buiten het PAS-gebied. Daar kunnen ze hun beweiding dan voortzetten. Dat lukt alleen niet omdat een herinrichting bij gebrek aan ruilgrond niet op gang komt.

Kringloop

'We zitten in een grote spagaat. We weten wat we willen, maar het lukt niet. Die onzekerheid duurt nu al meerdere jaren', hield Harm Slot de provinciedelegatie voor. Zijn zoon Bertus benadrukte dat het bedrijf met de drie activiteiten een duurzame gesloten kringloop vormt die samen goed zijn voor een gezinsinkomen. 'Door Natura 2000 en de herstelmaatregelen uit het PAS, zitten we nu op slot.'

Regiobestuurder Klaas de Lange van LTO Noord deed een dringend appél op 'de mensen aan de knoppen' om verandering in de situatie te brengen. Het scheurverbod op natuurland is volgens hem een nationale aanvullende maatregel die niet verplicht is om te voldoen aan het Europees natuurbeleid. 'Het kan niet zo zijn dat zo'n passend bedrijf geen bestaansrecht meer heeft. We kunnen het niet maken om hier niet de helpende hand te bieden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer