Ontwerpbeheerplan Sarsven en Banen gereed

Provincie Limburg heeft onlangs het ontwerpbeheerplan voor Natura 2000-gebied Sarsven en de Banen vastgesteld. Het beheerplan vormt een nadere uitwerking van de bescherming van het natuurgebied.

Ontwerpbeheerplan+Sarsven+en+Banen+gereed
© Limburgs Landschap

In het beheerplan worden behalve de ambities voor Sarsven en de Banen maatregelen aangegeven die moeten worden gehaald. Voor boeren en tuinders in de omgeving van het Natura 2000-gebied is het belangrijk dat in het beheerplan staat voor welke activiteiten een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is.

Sarsven en de Banen is een natuurgebied met een oppervlakte van 173 hectare en eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het gebied ligt in de Limburgse gemeente Nederweert ten zuidoosten van Nederweert-Eind. Het wordt gekenmerkt door een habitat van zwakke en zeer zwakke gebufferde vennen, inclusief kranswierwateren en met een bijbehorende vegetatie van drijvende waterweegbree.

Doelstellingen

De overheid is van mening dat deze habitat te klein is om instandhouding te garanderen. Doelstellingen van het beheerplan zijn daarom om de randvoorwaarden voor de habitats te verbeteren en de kwetsbare habitats met circa 45 hectare uit te breiden. Dat laatste heeft gevolgen voor de veehouderij in de omgeving van het Natura 2000-gebied.

Provincie Limburg heeft waardering uitgesproken voor de inzet en medewerking van de agrarische ondernemers in het gebied

Harrie Deckers, beleidsmedewerker LLTB

Provincie Limburg wil een belangrijk deel van de uitbreiding realiseren in de natuurgebieden Schoorkuilen of Vlakwater. De ammoniaktoets, die plaatsvindt via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), moet dan rekening houden met gebieden die dichter bij veehouderijen liggen.

Onderzoek

Beleidsmedewerker Harrie Deckers van de LLTB licht toe: 'De ontwikkelruimte voor veehouders kan dan worden beperkt. De provincie voert een onderzoek uit naar de gevolgen. In dit beheerplan wordt nog geen locatie gekozen. Op basis van een afweging van belangen zal dat gebeuren in het tweede beheerplan, dat over zes jaar wordt opgesteld.'

Deckers vertelt dat er een adviesgroep is waarin ook LLTB-leden uit het gebied zitting hebben. 'Er zijn door de adviesgroep veel vragen gesteld bij de uitbreiding, maar de Europese en nationale regels verplichten daartoe', verduidelijkt hij.

Waardering voor boeren

'Provincie Limburg heeft wel waardering uitgesproken voor de inzet en medewerking van de agrarische ondernemers in het gebied. Er is daar immers al veel gebeurd en de sector heeft zich altijd coöperatief opgesteld', zegt de LLTB-beleidsmedewerker.

'De provincie heeft daarom aangegeven dat als er beperkingen zouden zijn voor landbouw, zij wil kijken hoe die te ondervangen zijn en ontwikkelruimte voor toekomstgerichte bedrijven behouden blijft.'

Vrijgestelde activiteiten

Een belangrijk punt in de beheerplannen zijn de vrijgestelde activiteiten. Daarover is Deckers positief. 'Samen met onze vertegenwoordigers in de adviesgroep hebben we weten te bereiken dat voor vrijwel alle agrarische activiteiten geen vergunning nodig is. Maar voor de aanleg van nieuwe beregeningsputten en nieuwe drainages geldt wel een vergunningsverplichting.'

Daarnaast loopt voor ammoniak de procedure via de PAS. Het beheerplan gaat daar verder niet over.

Reageren

Belangstellenden kunnen nog tot woensdag 14 maart op het ontwerpbeheerplan voor Sarsven en de Banen reageren. De stukken met bijbehorende kaarten staan op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-775.html.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  6° / -6°
  10 %
 • Donderdag
  5° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  10 %
Meer weer