LTO+en+vakbonden+vinden+elkaar+over+huisvesting+arbeidsmigrant
Nieuws
© Michiel Elands

LTO en vakbonden vinden elkaar over huisvesting arbeidsmigrant

LTO Nederland en de vakbonden zijn eens geworden over de exacte voorwaarden voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Als de werkgever aan deze exacte voorwaarden voldoet, biedt hij kwalitatief goede huisvesting aan en kunnen de kosten voor huisvesting tot maximaal 20 procent op de betaling van het Wettelijk Minimum Loon (WML) worden ingehouden.

Deze voorwaarden worden vastgelegd in de CAO Open Teelten. Het gaat daarbij om onder meer sanitair, brandveiligheid, gebruik van koelkast en kooktoestel, vierkante meters per persoon, het soort verblijf en de staat van onderhoud.

Praktische punten
'Het zijn hele praktische punten waar de huisvesting aan moet voldoen', aldus LTO-bestuurder Wim van den Boomen. 'Wat in het overleg met de vakbonden allereerst is bereikt, is dat we er met elkaar voor gezorgd hebben dat we kwaliteitseisen hebben geformuleerd waar de huisvesting vanuit goed werkgeverschap aan moet voldoen. Ten tweede hebben we een uitzonderingsmogelijkheid op de regelgeving ingevuld.'

Daarmee doelt Van den Boomen op de regel dat sinds 1 januari 2017 in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is opgenomen dat de werkgever huisvestingskosten die hij voor arbeidsmigranten maakt, niet via de loonstrook mag inhouden op de betaling van het Wettelijk Minimumloon.

Huisvestingsnormen
Uitzondering is dat dit wel mag als er in de CAO duidelijke huisvestingsnormen zijn opgenomen en er een (geaccrediteerde) instelling is die deze normen mag inspecteren en na inspectie mag certificeren. We willen de regels zo snel mogelijk in laten gaan. Op korte termijn kan alleen nog niet alle huisvesting zijn geïnspecteerd en gecertificeerd.

Samen met de vakbonden gaan we daarom op korte termijn met het ministerie van SZW in gesprek. 'We verwachten dat we met de cao partijen voor de glastuinbouw en voor de productie gerichte dierhouderij ook overeenstemming zullen bereiken over vergelijkbare voorwaarden', aldus Van den Boomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer