Melkveehouders+staan+stil+bij+10+jaar+kringloop
Nieuws
© O-gen

Melkveehouders staan stil bij 10 jaar kringloop

In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei werken melkveehouders inmiddels al ruim 10 jaar aan diverse kringloopprojecten. Volgens Utrechts gedeputeerde Mirjam Maasdam (CDA) behoren de boeren uit deze streek dan ook tot de 'early adopters'.

In de bijeenkomst 'Kringloop en bodem', van gebiedscoöpertatie O-gen, Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe werd de kennis die sinds 2007 is opgedaan met elkaar gedeeld. Meer dan 100 melkveehouders waren hierbij aanwezig.

Gedeputeerde Maasdam was onder de indruk van de opkomst. 'Wat in dit gebied gebeurt, is een mooie stap op weg naar circulaire landbouw. Het sluiten van de mineralenkringloop is niet alleen belangrijk voor een toekomstbestendige melkveehouderij, maar ook voor natuur en samenleving.'

Signaal

Volgens voorzitter Bert van Donselaar van LTO Noord provincie Utrecht, is het een belangrijk signaal in deze periode 'nu het woord fraude erg vaak valt'. Maasdam onthulde de nieuwe kringloopkalender met tips om de mineralenkringloop op het melkveebedrijf te optimaliseren. In verschillende workshops werden praktische tips vanuit de praktijk gedeeld. Er werd stilgestaan bij onderwerpen als precisiebemesting, kringlooplandbouw, meer melk uit eigen ruwvoer en waterkwaliteit.

Water en bodem

Hoogheemraad Guus Beugelink van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kondigde een nieuwe subsidieregeling 'Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem' aan. Met deze regeling geeft het waterschap subsidie aan bovenwettelijke maatregelen van boeren die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem of die het tempo van de veenbodemdaling afremmen.

Het is vooral bedoeld om de subsidieaanvraag te vergemakkelijken. Beugelink noemt dat het 'getob met POP', verwijzend naar de ingewikkelde procedures om aan POP3-subsidies voor het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) te komen. 'Dat is een moeilijke en tijdrovende klus voor boeren. Wij willen zo min mogelijk administratieve lasten voor boeren en de drempel verlagen om aan de slag te gaan met de verbetering van waterkwaliteit.'

Kringlooplandbouw

Gedeputeerde Maasdam hoopt dat de successen van de afgelopen tien jaar vooral ook een stimulans zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan. Er starten alweer nieuwe kringloopprojecten. Het project 'Kringlooplandbouw Utrecht Oost van A naar Beter', is een vervolg op eerdere projecten.

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer