Kringlooplandbouw+kans+oppervlaktewater
Nieuws
© Koen van Wijk

Kringlooplandbouw kans oppervlaktewater

De maatregelen uit de kringlooplandbouw en onderwaterdrainage kunnen een forse bijdrage leveren aan schoner oppervlaktewater in de veenweiden.

Dat blijkt uit de voorstudie 'Potentie kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide', uitgevoerd door Alterra en PPP Agro Advies in opdracht van provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Hierin is verkend in hoeverre kringlooplandbouw door melkveehouders en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Stikstof

Als alle boeren in het veenweidegebied het maatregelenpakket toepassen, zoals de 20 procent best scorende boeren, kan de belasting van het oppervlaktewater naar verwachting omlaag met een derde voor stikstof.

Voor fosfaat kan de winst oplopen tot meer dan de helft. Dat zijn de belangrijkste conclusies.

Kringloopwijzer

Met onderwaterdrainage is de afname van de uit- en afspoeling van nutriënten naar schatting 5 tot 50 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens uit de kringloopwijzer van tientallen boeren voor de jaren 2013 en 2014. De uitkomsten rechtvaardigen een vervolgonderzoek, stellen de onderzoekers.

Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Weer

 • Vrijdag
  22° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  17° / 10°
  50 %
Meer weer