11+miljoen+voor+Drentse+kringloopboeren
Nieuws
© Inzicht in Natuur

11 miljoen voor Drentse kringloopboeren

Provincie Drenthe, LTO Noord en de natuurbeschermende organisaties zijn het eens over een meerjarig programma om de Drentse melkveehouderij verder te verduurzamen. Tot 2020 is hiervoor 11 miljoen euro beschikbaar.

De komende vijf jaar moet ongeveer een kwart van de ruim duizend Drentse melkveebedrijven inzetten op kringlooplandbouw. Dat komt niet alleen de kostprijs ten goede, maar ook de natuur. De bedrijven worden geholpen bij het opzetten van een bedrijfsplan dat mikt op beperking van het mineralenverlies.

Extensiveren

Naast het stimuleren van meer kringloopbedrijven is er geld beschikbaar om bedrijven nabij kwetsbare natuur te verplaatsen. De grond die zo vrijkomt, wordt via kavelruil gebruikt om de bedrijven eromheen te extensiveren en de stikstofemissie op de natuur te verminderen.

Gedeputeerde Henk Jumelet juicht de plannen van natuur- en landbouworganisaties van harte toe. 'Dit is goed voor landbouw én natuur en het draagt bij aan een verduurzaming van ons Drenthe.'

Grenzen

Directeur Reinder Hoekstra van Natuur en Milieufederatie Drenthe wijst erop dat er grenzen zitten aan de groei van de melkveehouderij. 'Behoud van de Drentse natuur stelt ook grenzen aan die ontwikkeling. Als je daar tegenaan loopt, moet je niet klagen maar de handen gezamenlijk uit de mouwen steken.'

Voorzitter Arend Steenbergen van LTO Noord Drenthe stelt dat de voorgestelde opzet aantoont dat de agrarische sector midden in de samenleving staat. 'We kunnen investeringen in de bedrijven zo koppelen aan natuurverbetering en eventueel bedrijfsverplaatsing stimuleren voor bedrijven die echt klem komen te zitten.'

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer