Kringloop+en+bodem+thema+Utrechtse+melkveeavond
Nieuws
© Koen van Wijk

Kringloop en bodem thema Utrechtse melkveeavond

Met een thema-avond over bodem en kringlooplandbouw kunnen Utrechtse en Gelderse boeren hun kennis verdiepen over het sluiten van de mineralenkringloop op hun bedrijf.

De informatieavond 'Bodem en kringloop' op 13 februari a.s. komt in de plaats van de traditionele 'Avond van de Utrechtse melkveehouderij' en is meer thematisch van aanpak. De avond draait om het delen van kennis en ervaring die is opgedaan in verschillende kringloopprojecten. Daaruit blijkt dat het sluiten van de mineralenkringloop een grotere efficiëntie, een hoger saldo en een aantoonbaar duurzamere bedrijfsvoering oplevert.

Mestbenutting

Voor een toekomstbestendig bedrijf is werken aan een hoge mestbenutting en goede gewasopbrengsten van blijvend belang, aldus de organisatoren. De bijeenkomst is georganiseerd door Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen en vindt plaats in Hoeve Groot Zandbrink in Leusden en is bedoeld voor melkveehouders uit provincie Utrecht en de Gelderse Vallei.

Workshops

De avond wordt ingeleid door gedeputeerde Maasdam van de provincie Utrecht. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit workshops waarin in de praktijk beproefde methodes aan de orde komen. In verschillende workshops vertellen melkveehouders en gebiedspartners hoe de opgedane kennis direct toegepast kan worden in de bedrijfsvoering.

Ruwvoer

De vijf workshops gaan over: Meer melken uit eigen ruwvoer', Bodemkwaliteit beoordelen en verbeteren, Bodem en bemesting; kansen voor precisiebemesting, Koe en kringlooplandbouw; kansen en toekomst! en Waterkwaliteit, agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit. Aanmelden is mogelijk via www.lami.nl/agenda/kringloop

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 3°
  50 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  90 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  60 %
Meer weer