%27Niet+wachten+tot+Haagse+stukken+naar+ons+komen%27
Interview
© Eigen Foto

'Niet wachten tot Haagse stukken naar ons komen'

Trienke Elshof is een Friese melkveehouder die jaren geleden al met enthousiasme in het bestuurlijke werk dook. Zo was ze afdelingsvoorzitter van LTO Noord en maakte ze deel uit van de ledenraad van FrieslandCampina. Ook was ze twaalf jaar waterschapsbestuurder. 'Daar ben ik mee gestopt toen ik in 2016 werd benoemd tot regiovoorzitter Noord van LTO Noord.'

Nu is ze dan ook landelijk portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving. 'Samen met het regiovoorzitterschap ben ik behoorlijk in touw voor LTO Noord en LTO Nederland.'

Ik wil een verbinding maken tussen vakgroepen, portefeuilles en regio's

Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving

Is dat te combineren met het bedrijf?

'Samen met mijn man Henk heb ik een melkveebedrijf met zo'n 230 koeien. Daar hebben we ook wat losse hulp bij. Mijn man staat er voor 100 procent achter dat ik zoveel tijd besteed aan het bestuurlijke werk. En ik heb heel veel aan hem als klankbord voor de zaken waar ik mee bezig ben.'

Wat trok u aan in de portefeuille Ondernemen in een gezonde omgeving?

'Het is een portefeuille die heel erg het boerenerf raakt en de omgeving waarin je als ondernemer actief bent. Denk aan zaken als de omgevingsvisie, het rapport Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden, het Programma Aanpak Stikstof, watersystemen en -voorziening, verdroging en verzilting of de problematiek van de veenweidegebieden. Daar heb je als boer heel direct mee te maken.

'Het trekt me aan om met de implementatie van dat beleid aan de slag te gaan en mogelijk hier en daar het verschil te kunnen maken.'

Is zo'n portefeuille niet heel erg een eenmanspost?

'Er zijn veel raakvlakken met de andere LTO-portefeuilles. Ik wil de input die ik nodig heb uit de volle breedte halen, zowel van de portefeuilles als van de vakroepen. Tegelijk wil ik proberen zo goed mogelijk een verbinding te maken tussen vakgroepen, portefeuilles en regio's, zodat we onze krachten goed inzetten.'

En hoe brengt u dat over naar Den Haag?

'Het is heel belangrijk om daar een netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld met de mensen op de ministeries. Daarbij wachten we niet tot er stukken uit Den Haag naar ons toekomen, we willen als LTO aan de basis van het beleid staan, erop voorsorteren.

'Om ontwikkelingen op tijd te signaleren, krijg ik graag input uit de regio's. Zijn er relevante zaken die spelen op het gebied van omgevingsbeleid, dan hoor ik dat heel graag, zodat ik erop kan aansluiten.'

Welke zaken spelen er nu?

'Actueel zijn bijvoorbeeld de voorstellen voor een nieuw heffingensysteem voor de waterschappen. We hebben daar, onder meer in een gesprek met de Unie van Waterschappen, een duidelijke reactie op gegeven. Zo willen we niet alleen maar heffingen, maar een systeem van heffing én bonus waarmee verkeerd gedrag wordt ontmoedigd en goed gedrag aangemoedigd.

'Een ander belangrijk punt zijn de waterschapsverkiezingen die voorjaar 2019 worden gehouden. We gaan de regio's ondersteunen bij het werven en selecteren van hun kandidaten.

'En vergeet niet de problematiek van de veenweidegebieden. Onze uitdaging is dat niet als bedreiging maar als kans te zien. We zoeken nu input om met voorstellen te komen voor inrichtingsmaatregelen die de emissie van CO2 beperken. Als je met goede ideeën komt, zijn er ook Haagse potjes beschikbaar. Daar zit wel wat tijdsdruk op.'

U bent nu ruim een maand portefeuillehouder. Hoe zijn uw eerste ervaringen?

'Heel positief, ik krijg er heel veel energie van. Ik ben druk bezig om mijn dossiers te verkennen, om stappen te gaan zetten in de goede richting. Want dat ligt me het beste, doorpakken.

'Ik ben graag dicht bij de leden. Daarom vind ik ledencontact in de regio's belangrijk, ik wil daar ook werkelijk mijn gezicht laten zien.Vanuit het regiobestuur weet ik wat er in de regio speelt, dat houdt je met beide benen op de grond.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer