%27Goede+regelgeving+leidt+tot+minder+overtredingen%27
Interview
© Maartje van Berkel

'Goede regelgeving leidt tot minder overtredingen'

Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek is sinds begin 2016 voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Akkerbouw. Daarvoor was hij jarenlang werkzaam als beleidsadviseur van LTO Nederland en hield hij zich vooral bezig met gewasbescherming.

Sluiten de regels nu niet aan bij een goede landbouwpraktijk?

'Laat ik het mestbeleid als voorbeeld nemen. Dat beleid is te complex. Het is regel op regel en uitzondering op uitzondering. We lopen onder andere vast in data. Het beleid heeft weinig meer te maken met goede landbouwpraktijk. Het moet slimmer en beter.'

We moeten laten zien en vertellen dat we het steeds beter doen

Vraagt het mestprobleem niet om strakke regels?

'Als er ergens veel ongelukken met auto's gebeuren, kan dat liggen aan de rijstijl van de automobilist, of aan de weg. De weg moet in ieder geval goed zijn. Die aanpak zou ik ook graag bij het mestbeleid zien. Bij een slechte naleving van de regels bestaat de neiging om ze aan te scherpen, met als gevolg nog meer overtredingen. Goede regels geven minder aanleiding tot overtredingen.'

Klimaatagenda, biodiversiteit en circulaire landbouw. Er komt nog veel op de landbouw af.

'Voor de klimaatagenda komt waarschijnlijk veel geld beschikbaar. Als land- en tuinbouw kunnen we daar oplossingen voor bieden. Denk aan zonnepanelen en het vastleggen van CO2 door extra organische stof in de bodem. Organische stof is ook goed voor de waterhuishouding en plantgezondheid.
'Biodiversiteit zal onder andere in het nieuwe GLB-beleid aandacht krijgen. Meer biodiversiteit is aantrekkelijk te maken door het te belonen. Een meer circulaire landbouw vraagt om overleg met andere sectoren.'

Wat kunnen we met kringlooplandbouw?

'Als we wat aan kringlooplandbouw willen doen, moet je de mestproductie meer afstemmen op de behoefte. Dat is een aandachtspunt voor de lange termijn; een periode van zo'n 25 jaar. Je zou kunnen denken aan stalsystemen die qua mestproductie beter aansluiten op de vraag. In die zin is de grupstal nog niet zo gek. Urine en vaste mest zijn gelijk gescheiden. Dat is toch heel iets anders dan drijfmest met veel kosten en energie uit elkaar trekken.'

Kan onderzoek iets doen tegen de emoties die spelen bij gewasbescherming?

'Ja. Bij gewasbescherming moeten we ons richten op innovatie. We moeten toe naar teelten die minder afhankelijk zijn van chemische middelen, meer gebruik van groene middelen en geen residuen. Het gaat om vertrouwen. We moeten laten zien en vertellen dat we het goed en steeds beter doen.'

Maar de maatschappij eist steeds meer.

'Boeren vragen wel eens: wanneer stopt het, wanneer is het klaar? Het is nooit klaar. Het moet altijd beter. Het is een continu proces.'

Is de drukregistratie buiten de deur te houden?

'De LTO is geen voorstander van drukregistratie bij veldspuiten. We hebben daarom een alternatief voorstel geschreven. Denk aan het opschonen van de doppenlijst, bewustwording en betere advisering. Nu zijn er nog adviezen die niet kloppen. De ideeën moeten dit jaar tot een goed plan leiden, zodat de drukregistratie van de agenda kan.'

Welk onderwerp moet dit jaar worden opgelost?

'De algemeen verbindendverklaring voor de financiering van het akkerbouwpraktijkonderzoek via de BO Akkerbouw moet er komen. Komende weken moeten we dit probleem oplossen. Als we het nu niet regelen, lukt het ook in de toekomst niet.'

Weer

 • Maandag
  11° / 3°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 6°
  70 %
 • Woensdag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer