%27Een+kanteling+maken+in+de+landbouw%27
Interview
© Monique Jansen

'Een kanteling maken in de landbouw'

Met de nieuwe structuur bij LTO Nederland gaat voor ZLTO-voorzitter Hans Huijbers een langgekoesterde wens in vervulling. 'Ik heb hoge verwachtingen, omdat we de sectoren, sectoroverstijgende thema's en de regio in één klap versterken. Het gedachtegoed staat. Nu moeten we het allemaal nog waar gaan maken.'

Huijbers begon afgelopen najaar aan zijn derde termijn als voorzitter van ZLTO. Als bestuurder komt het boegbeeld van de ZLTO iets meer op afstand te staan. Volgens Huijbers is het een groot goed om juist sectoroverstijgende onderwerpen tot bij het hoogste orgaan een volwaardige plek te geven in LTO-verband. Hij maakte zich de afgelopen jaren hard voor de portefeuille Duurzaamheid, met thema's als de energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde bodem. Nu gaat hij zich bezighouden met de Gezonde Leefomgeving.

We moeten niet onze hinder vergund proberen te krijgen bij de overheid

Hans Huijbers, voorzitter ZLTO

Aan welke sectoroverschrijdende onderwerpen moeten we denken?

'Of het nu gaat om arbeid, fiscaliteit, gewasbescherming, water, gezonde planten of gezonde dieren, het zijn allemaal thema's die niet meer per se in één sector spelen. In ketenverband kunnen we vraagstukken straks beter gezamenlijk oplossen.'

Vindt u het vervelend om op meer afstand te besturen?

'Dat is prima. We laten de elf portefeuillehouders gewoon hun werk doen. Als dat nodig is, zullen wij als federatiebestuurders nog steeds van ons laten horen of invliegen voor bijvoorbeeld een overleg bij de minister van Landbouw.'

Wat wordt het voornaamste doel?

'We willen echt een kanteling maken in de land- en tuinbouw, waarbij wij als boeren en tuinders niet onze hinder vergund proberen te krijgen bij de overheid, maar juist waardevolle producten leveren aan de maatschappij.

'Dat kan voedsel of bloemen en planten zijn, maar ook biodiversiteit of een bijdrage aan de circulaire economie. Neem zoiets basaals als een koolstofmolecuul. Dat zit in plantenresten, maar wat kunnen we er precies mee in de toekomst? Als voedingsstof voor planten? Als geneeskrachtige stof voor mensen? Kortom: we willen als land- en tuinbouw betekenisvol zijn in plaats van subsidies binnenhalen.'

Komt met het nieuwe LTO de regionale kracht van de verenigingen niet onder druk te staan?

'Juist via de vakgroepen, de portefeuillehouders en de regio gaan we leden persoonlijker aanspreken op wat ze doen. Vraagstukken als wateroverlast, droogte of lokale energieopwekking zijn thema's die we regionaal gaan aanvliegen. We staan aan de vooravond van het opnieuw bouwen aan het regionale belang van onze verenigingen.'

Wat worden de taken van het vierkoppige federatiebestuur?

'We zullen de grote lijnen uitzetten voor het aansturen van de werkorganisaties, de financiering in de gaten te houden, optreden als sectoren onderling geen overeenstemming bereiken of als rechterhand van de portefeuillehouders. We gaan dus als regiobestuurders minder diep op de inhoud zitten. Voor mezelf zie ik meer een coachrol en die past mij goed.

'Als ZLTO gaan we ons nadrukkelijker richten op projecten die de belangenbehartiging versterken en die invulling geven aan de transitie in de land- en tuinbouw. Daarnaast blijven we ons volop inzetten voor advies op het erf, of het nu om fiscale zaken gaat of leden die in de problemen zitten persoonlijk ondersteunen. En we blijven onze aandacht richten op de toekomstige thema's die voor de land- en tuinbouw kansen bieden.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 1°
  10 %
 • Maandag
  9° / 6°
  50 %
 • Dinsdag
  6° / 4°
  70 %
Meer weer