LTO+Utrecht+presenteert+Landbouwvisie
Nieuws
© LTO Noord

LTO Utrecht presenteert Landbouwvisie

In 2030 zorgt de overwegend grondgebonden landbouw in provincie Utrecht voor meer toegevoegde waarde en is de voedselveiligheid en transparantie groter dan ooit. Ook is dan de leefbaarheid op het platteland verbeterd.

Dit is de kernboodschap in de Landbouwvisie die LTO Noord Utrecht heeft ingebracht bij de provincie Utrecht. op 31 januari werd de visie overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Maasdam door provinciaal bestuurders Jeroen van Wijk en Pieter van der Grift.

Om de beoogde doelen in het landelijk gebied te bereiken nodigt LTO Utrecht burgers, overheden, ondernemers en onderzoeksinstellingen uit om samen aan deze uitdaging te werken.

Bouwblok

De schaalvergroting zet de komende jaren door, hoewel in Utrecht naar verhouding op bescheiden wijze, verwacht LTO. Om ondernemers de ruimte te geven bij eisen aan dierenwelzijn, milieu en landschappelijke inpassing is flexibele omgang met de bouwblokgrootte nodig.

Rondom vrijkomende agrarische bebouwing moet de provincie zowel de stoppende als doorgaande ondernemer bedienen. Nieuwe bebouwing moet aansluiten op de bestaande, vindt LTO.

Natuur

LTO Utrecht vindt dat de boeren in haar provincie meer aan natuur bijdragen dan momenteel wordt erkend. Volgens hen kan de provinciale inventarisatie dienen als een goede waardering voor hun bijdragen.

Daarnaast wijst LTO op de behoefte aan nieuwe verdienmodellen rond natuur, wat recent is uitgewerkt in het actieplan Duurzame Landbouw met natuur.

Zonnepanelen

Verder vestigt de Landbouwvisie aandacht op de komst van meer zonnepanelen op daken, terughoudendheid met zonnevelden en strengere maatregelen bij het beheer van ganzenpopulaties. De LTO Landbouwvisie is bedoeld als bouwsteen voor de provinciale landbouwvisie die in de loop van dit jaar wordt vastgesteld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer