Focus+LTO%2Dbestuurder+op+bodem%2D+en+waterkwaliteit
Interview
© Nieuwe Oogst

Focus LTO-bestuurder op bodem- en waterkwaliteit

Of het nu gaat om het realiseren van een goede, gezonde bodem of om een betere waterkwaliteit, de sleutel ligt eigenlijk altijd in de bodem. Vanuit die filosofie pakt Claude van Dongen de portefeuille Bodem- en waterkwaliteit van LTO Nederland op.

LTO Nederland heeft sinds kort een speciale portefeuillehouder die zich over de verschillende sectoren heen bezighoudt met zaken rond bodem- en waterkwaliteit. Het is de Brabander Claude van Dongen. Hij ziet het als zijn opdracht om het bewustzijn bij boeren en tuinders over het belang van een goede bodem- en waterkwaliteit verder te verhogen.

De bodem bepaalt wat er van de nutriënten in het water terechtkomt

Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit

Wat voor soort bedrijf hebt u zelf?

'Mijn vrouw en ik hebben een veebedrijf met tachtig melkkoeien en een sierteelttak met ruim 2 hectare sierheesters. Mijn vrouw doet met name de heesters, ik ben in de eerste plaats verantwoordelijk voor het melkveegedeelte.'

Bent al langer actief als bestuurder?

'In 2002 ben ik begonnen als regioafgevaardigde namens het BAJK bij het opstellen van gebiedsplannen in kader van de Brabantse reconstructie. Daarna ben ik gekozen in het afdelingsbestuur van de ZLTO. Van het een komt het ander. Kort voor het verdwijnen van de melkquotering in 2015 werd ik lid van de landelijke vakgroep Melkveehouderij. En nu ben ik dus benoemd tot LTO-portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit.

Waarom ambieerde u deze functie?

'Omdat ik deze portefeuille uitdagend vind. Ik heb een band met dit onderwerp.
'In Wageningen heb ik Veevoeding gestudeerd, daarna werkte ik bij het Nutriënten Management Instituut. Dat was in de tijd dat Minas opkwam, een systeem waarbij slim acteren, betere bedrijfsvoering en efficiënt omgaan met mineralen al centraal stonden.

'Zowel met de dierlijke als plantaardige productie ben ik vertrouwd. Ik woon hier in het gebied tegen de rivieren aan, op de overgang van zand naar klei. Kortom, het was mij snel duidelijk dat de portefeuille Bodem en waterkwaliteit goed bij mij past.'

Wat is belangrijker in uw dossier, de bodem- of de waterkwaliteit?

'Dat kun je zo niet stellen. Eigenlijk is het één thema. Het gaat om nutriënten en processen in de bodem en wat daarvan in het water terechtkomt. Wat verlies ik uit de bodem en hoe kan ik dat beperken? Met andere woorden: hoe houd je de nutriënten in het bedrijfsproces? De sleutel ligt bijna altijd in de bodem. Die bepaalt wat er in het water terechtkomt.'

Hoe kunnen er slagen worden maakt in het streven naar een goede bodem- en waterkwaliteit?

'Er is al veel bereikt. Maar we zitten nu op het punt dat alleen 'minder' niet meer werkt. Dit dossier kan niet nog twintig jaar doorsukkelen. We moeten het anders aanpakken om tot resultaten te komen.'

Zullen de normen toch niet de beperkende factor blijven vormen?

'Ik redeneer niet zo vanuit normen. Ik kijk liever naar de processen en naar een beleid dat gericht is op verminderen van jouw verliezen. Natuurlijk kun je niet zonder normen, het is zoeken naar een goede mix. We moeten naar een situatie waarin je in principe stuurt op een effectieve bedrijfsvoering zonder dat je daarbij ruimte geeft voor dingen die echt niet kunnen. Het station van 'doe nog maar wat minder' is op veel plaatsen gepasseerd.'

Vanuit de politiek komt de roep om op zand en löss de teelt van uitspoelingsgevoelige gewassen als mais terug te dringen.

'In bepaalde gebieden kan iets minder mais in plaats van meer helpen om dichter bij de doelen te komen. Maar verbieden hoeft niet. Dan is het beter om de teelt van gewassen die beter zijn, aantrekkelijker te maken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer