Kennis delen cruciaal voor antibioticareductie

Het transparanter werken door de keten heen is een van de succesfactoren om het antibioticagebruik in de kalverhouderij en de vleespluimveehouderij verder te reduceren. Ook in de varkenshouderij speelt het hebben van voldoende kennis een belangrijke rol, blijkt uit een onderzoek naar kritische succesfactoren. Veel stappen zijn inmiddels gemaakt.

Kennis+delen+cruciaal+voor+antibioticareductie
© Twan Wiermans

Bestuurslid Piet Wisse van LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij is blij met het onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik. 'De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) geeft hiermee de sector de ruimte om zelf naar factoren te zoeken om het antibioticagebruik is te reduceren.'

Het onderzoek laat veel factoren zien die samenhangen met antibioticagebruik. Wisse ziet het als een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Veel factoren hangen samen met de manier van werken in de keten en het is niet eenvoudig om die anders in te richten. Hij had gehoopt om meer praktische instrumenten, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne.

BVD en IBR

Het onderzoek bevestigt dat Nederlandse kalveren qua gezondheid achterblijven bij kalveren uit het buitenland. 'Ons land ligt vooralsnog achter als het gaat om de bestrijding van BVD en IBR. Andere landen zijn al veel verder. Denemarken start bijvoorbeeld met de aanpak van salmonella, in Nederland wordt hier niet over gesproken.'

Gelet op het tijdstip en de incubatietijd is het meestal te laat om nog antibiotica toe te dienen

Kees Koolen, bestuurslid vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP

Wisse denkt dat een goede weg naar minder antibiotica is ingezet met het kalfvolgsysteem, waarmee een link wordt gelegd tussen de melkveehouder en de vleeskalverhouder. 'We hopen dat er hierbij extra wordt stilgestaan bij de gezondheid van het kalf en er is meer toezicht op de gezondheid, leeftijd en het gewicht van de kalveren. Er zijn vleesveehouders die hun kalveren rechtstreeks betrekken van melkveebedrijven. Zij zien ook dat kalveren van sommige bedrijven het minder goed doen en eerder uitvallen.'

Meerwaarde mist

Woordvoerder Welmoed Rijpkema van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) mist de meerwaarde van het onderzoek. 'Het aantal concrete, voor varkenshouders toepasbare factoren is relatief beperkt gebleken. Dit komt doordat de varkenssector al verschillende maatregelen om het antibioticumgebruik te verlagen succesvol heeft doorgevoerd.'

Op basis van de resultaten zijn acties geformuleerd. 'Sommige acties sluiten aan bij lopende projecten van de POV, waaronder het centraal verzamelen en beter toegankelijk maken van diergezondheidsdata in de varkenssector. Dit is met de ontwikkeling van het Ketenkwaliteitssysteem en Keteninformatiesysteem Holland Varken onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij', zegt Rijpkema. 'Ook zijn er al acties opgenomen in het project 'Bigvitaliteit' en het Sectorplan Antibioticabeleid. De uitkomsten van het onderzoek onderschrijven dus het reeds door de sector ingezette beleid.'

Pluimveehouders

Ook bestuurslid Kees Koolen van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP ziet dat er veel is gebeurd. 'Vervolgstappen kosten tijd. Bijvoorbeeld doordat vanuit de veredeling wordt gewerkt aan een robuuster kuiken. Dat is voor die tak op dit moment speerpunt nummer één.'

Koolen is blij met het onderzoek naar de kritische succesfactoren. Wel zet hij vraagtekens bij het effect van de hygiëne bij het uitladen op het antibioticagebruik. 'Gelet op het tijdstip en de incubatietijd is het meestal te laat om nog antibiotica toe te dienen. De wachttermijn laat dit immers niet toe.'

Open einden

De pluimveehouder noemt het een onderzoek met veel open einden. 'Onduidelijk is wat de invloed is van de dierenarts, voerfabrikant en broederij. Ook is het lastig in te schatten hoe een ondernemer het zelf doet. Hoe gaat een ondernemer om met een bepaalde beslissing? Het probleem is dat je niet weet wat er zou gebeuren als je een andere beslissing neemt.'

Een slachtlijnonderzoek zou een welkome aanvulling zijn op dit onderzoek. 'Dan had je wellicht kunnen terugkoppelen welke ondernemers goed of minder goed zouden hebben gehandeld.'

Stappen zetten

Verder vindt Koolen dat ondernemers meer van elkaar moeten leren en zou meer kennis door de keten heen moeten worden gedeeld. 'Daarin kunnen stappen worden gezet. Zo sta ik soms ook zelf voor de keuze: behandelen of niet. Een enkele keer weet ik dat een ander bedrijf een zusterkoppel heeft. De beslissing van die andere ondernemer kan mij helpen, omdat zijn koppel al wat verder is.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  29° / 15°
  0 %
Meer weer