Nederlands+varkensvlees+via+%C3%A9%C3%A9n+methode+maat+genomen
Nieuws
© Twan Wiermans

Nederlands varkensvlees via één methode maat genomen

Er komt één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlands varkensvlees: het Normenkader Holland Varken. Het normenkader wordt in februari gepubliceerd.

Met dit kwaliteitssysteem kan de sector afnemers van Nederlands varkensvlees transparant en op een uniforme manier garanties te geven over de herkomst en productiewijze van varkensvlees. Varkenshouders die meedoen en aan voorwaarden voldoen, ontvangen financiële bijdrage uit EU-steungelden.

Normenkader Holland Varken is een initiatief van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en wordt genomen in het kader van de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.

Garanties

POV en COV geven aan dat afnemers van varkensvlees steeds vaker vragen om garanties en transparantie in de keten op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieumaatregelen. Zij noemen het daarom van belang om als varkensketen één kwaliteitsmaatstaf te hanteren. Bestaande kwaliteitssystemen en concepten met voorwaarden bovenop deze maatstaf blijven daarnaast bestaan.

Het normenkader bevat voorschriften die gelden bovenop de huidige voorschriften in de bestaande kwaliteitssystemen voor varkenshouders en slachterijen. Het normenkader wordt in februari gepubliceerd. Het Normenkader Holland Varken is dynamisch en kan worden aangepast aan bijvoorbeeld veranderende wensen van afnemer, consument en maatschappij.

Financiële bijdrage

De POV en COV stellen in samenspraak met de adviesraad de inhoud van het Normenkader vast. Bij de continue borging en ontwikkeling van het normenkader zijn Vee&Logistiek Nederland, Nevedi en CBL betrokken. Iedere varkenshouder die deelneemt aan een kwaliteitssysteem dat erkend is voor het Normenkader Holland Varken, komt in aanmerking voor een financiële bijdrage. Aanvragen kan per UBN-nummer.

De Europese steungelden moeten voor 31 maart 2018 zijn uitgekeerd. De POV roept varkenshouders daarom op zich zo snel mogelijk te melden na publicatie van het Normenkader Holland Varken bij de Certificerende Instelling van een erkend basiskwaliteitssysteem. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage volgen binnenkort.

Weer

 • Donderdag
  23° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  26° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  28° / 13°
  10 %
Meer weer