In+2018+zet+POV+in+op+gunstig+ondernemersklimaat
Nieuws
© Nieuwe Oogst

In 2018 zet POV in op gunstig ondernemersklimaat

Dit jaar zet de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in op samenwerking om te komen tot een gunstig ondernemersklimaat en een maatschappelijk gewaardeerde sector.

Het afgelopen jaar heeft de POV vooral tijd en aandacht besteed aan het opbouwen van de nieuwe organisatie en de vereniging. Een nieuw dagelijkse en landelijke bestuur is gekozen, evenals zeven regiobesturen.

Allen zijn zij officieel per 1 januari 2018 van start gegaan. 'Met het benoemen van bestuurders is een nieuwe mijlpaal bereikt om in de varkenshouderij tot één gezamenlijke belangenbehartiging te komen', aldus de PVO.

Samenwerking

Nu is het moment om andere partijen te ontmoeten en daarmee de samenwerking aan te gaan. De POV streeft naar het verbeteren van het economisch rendement, het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en het versterken van onze taak als belangenhartiger. Dat laatste door intensief samen te werken met andere belangenhartigers, zoals LTO Nederland en de agrarische vakbonden.

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank en POV heeft als opdracht om te komen tot een goede uitvoering, afronding en verantwoording van de EU-regelingen. Daarvoor is het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij opgesteld. Samen met partners uit de periferie komt de Coalitie in 2018 tot volledige uitvoering van het Actieplan.

'De diversiteit laat in een organisatie één krachtig varkensgeluid horen'

Vliegwiel

De vijf EU-regelingen in het Actieplan maken de vitalisering van de varkenshouderij concreet én zichtbaar. De regelingen zijn: Stimulering Mestverwerking, Fosfaatreductie Varkenshouderij, Ketenconcepten, Ruimtelijke Omgevingskwaliteit en Ketenkwaliteitssysteem.

De meeste regelingen zijn reeds in gang gezet; de regeling Ketenkwaliteitssysteem start begin 2018. Met de regelingen is een vliegwiel in werking gezet. De uitwerking van de regelingen zal dusdanig zijn dat het vliegwiel steeds harder gaat.

Profijt

Uiteindelijk heeft iedere varkenshouder hier profijt van, aldus de POV. 'Dat kan zijn doordat via de regelingen er vestigingsruimte wordt gecreëerd en bedrijven zonder perspectief kunnen stoppen, er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, er kostenbesparingen zichtbaar worden, productinnovaties tot stand komen, weerstanden in de maatschappij bespreekbaar worden en de varkenshouderij een steviger marktpositie kan innemen.'

De uitvoering van de regelingen vindt altijd plaats in samenwerking met andere partijen. De POV heeft ook een onderzoeksagenda opgesteld met partners uit de periferie en de overheid. De nadruk in deze agenda ligt op diergezondheid en dierenwelzijn. In 2018 wordt de agenda uitgevoerd.

Diversiteit

De varkenshouderij bestaat uit een breed palet aan ondernemers. Met elk hun eigen specialiteiten en inzichten. De POV koestert deze diversiteit en geeft hier ruimte aan. 'Dit houdt ons scherp en alert. Door deze diversiteit is het gelukt om te komen tot een stevige eenheid, een organisatie die één krachtig varkensgeluid laat horen. In 2018 zal dit geluid regelmatig worden gehoord.'

De POV is vanuit Coalitie-verband bezig met een strategisch communicatie- en promotieplan voor de sector en zal deze ook tot uitvoering brengen. De communicatie zal bijdragen aan het bereiken van een gunstig ondernemersklimaat waar de varkenshouderij kan groeien naar een gezonde en maatschappelijk gewaardeerde sector.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer