Meer+bloemen+en+planten+dan+ooit+over+de+grens
Achtergrond
© FloraHolland

Meer bloemen en planten dan ooit over de grens

De sierteeltsector heeft in 2017 voor 6 miljard euro aan bloemen en planten uitgevoerd. Dat is een record.

De export van sierteeltproducten steeg ten opzichte van vorig jaar met bijna 5 procent. Daarmee is de sprong voorwaarts groter dan in voorgaande jaren, toen de plus schommelde tussen 2 en 3 procent. Sinds de invoering van de euro, in 2002, is de exportwaarde van bloemen en planten verdubbeld, blijkt uit cijfers van Floridata, het bureau dat marktcijfers en debiteureninformatie in de sierteeltsector levert.

'Records zijn geen doel, maar onderbouwen het groeiperspectief dat Nederlandse groothandelaren in bloemen en planten hebben', reageert directeur Matthijs Mesken van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op de overschrijding van de grens van 6 miljard euro. Dit jaar verwacht de VGB een verdere toename van de uitvoer, maar wel gematigder.

Slecht weer

Dat komt doordat gedurende 2017 de groei afnam. In december kromp de export van bloemen en planten zelfs in vergelijking met 2016. Dit volgens de VGB tegenvallende resultaat in december was het gevolg van slecht weer met vorst en sneeuwval waardoor de vraag naar sierteeltproducten werd gedrukt. Daarnaast telde de maand minder handelsdagen dan in 2016.

Dichtbijgelegen markten zijn nog niet verzadigd en verre markten tonen een groeiende belangstelling voor bloemen en planten

Friso Baatenburg de Jong, commercieel directeur bij handelsbedrijf P. van Dam in Honselersdijk

Desalniettemin biedt 2018 genoeg perspectief voor groei. 'Dichtbijgelegen markten zijn nog niet verzadigd en verre markten tonen een groeiende belangstelling voor bloemen en planten', zegt Friso Baatenburg de Jong, commercieel directeur bij handelsbedrijf P. van Dam in Honselersdijk.

Grotere spreiding

De VGB signaleert dat de spreiding van de sierteeltexport groter wordt. De top 10 van afnemers was vanaf 2013 gemiddeld goed voor ruim 82 procent van de uitvoerwaarde, maar in 2017 was dit nog voor 80 procent. Nederlandse exporteurs verschepen bloemen en planten naar ruim 120 landen. 'Spreiding versterkt de Nederlandse positie en vereist tegelijk meer inspanningen van exporteurs. Ook valutarisico's worden groter', merkt Mesken op.

Dat de exportgroei bijna 5 procent was, was te danken aan Oost-Europa. De drie grootste stijgers zijn daar te vinden: Rusland met een plus van 40 procent, Polen met 22 procent en Tsjechië met 21 procent. De Russische markt herstelt zich snel herstel en Polen heeft zich genesteld in de top 5, die nog steeds wordt aangevoerd door Duitsland. Tot de grootste dalers in 2017 behoort Groot-Brittannië met een min van 6 procent. De aangekondigde Brexit laat zich al gelden op de sierteeltmarkt.

Uit de statistieken van Floridata komt verder naar voren dat de toename van de snijbloemenexport groter was dan die van pot- en tuinplanten. Snijbloemen vertegenwoordigden een uitvoerwaarde van 3,77 miljard euro (een plus van 6 procent ten opzichte van 2016), terwijl de planten een groei lieten zien van 2 procent naar een totaalbedrag van 2,23 miljard euro.

Importen

De Nederlandse invoer van bloemen en planten via de veilingen steeg het afgelopen jaar met 1 procent en kwam uit op een waarde van 794 miljoen euro. Ook dit is een record. Snijbloemen vormen de hoofdmoot: ze zijn goed voor 710 miljoen euro. Bloemenveilingen kregen 1 procent meer bloemen uit het buitenland aangevoerd. Daar staat een dalend aanbod van kamerplanten (min 7 procent) en tuinplanten (min 2 procent) tegenover.

De invoer van bloemen uit Afrika haperde begin 2017 door slechte weersomstandigheden. De beschikbaarheid van bloemen uit Afrika is een punt van zorg, aldus de VGB.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 7°
  40 %
 • Zondag
  20° / 7°
  10 %
 • Maandag
  22° / 8°
  10 %
Meer weer