%27Energienet+Zuidplas+binnen+vijf+jaar%27
Nieuws
© Frank de Roo

'Energienet Zuidplas binnen vijf jaar'

Het energienet in de Zuidplaspolder, waar glastuinders zowel aan kunnen leveren als van afnemen, ligt er binnen vijf jaar. Daar gaat LTO Glaskrachtmanager Hans van den Berg van uit. Of de ambities worden waargemaakt, hangt onder meer af van de komst van de warmtepijplijn die van Rotterdam naar Leiden loopt.

Warmtebedrijf Rotterdam en gemeente Leiden willen dat de pijplijn vanaf 2020 in bedrijf is, maar daar wordt in de regio Leiden eerst voldoende potentiële afname voor gezocht. De verwachting is dat het definitieve investeringsbesluit binnen anderhalve maand wordt genomen.

Het gaat vooral om de bereidheid van het bedrijfsleven om over te schakelen op de warmte uit de Rotterdamse haven, stelt de gemeente. Exploitant Nuon van de Leidse stadsverwarming sluit graag aan op de pijplijn.

Eén warmtenet

Ook de glastuinders in de Zuidplaspolder, inclusief het gebied Glasparel, zien mogelijkheden. De Warmtecoöperatie Zuidplaspolder is door glastuinders opgericht en verkent samen met AgroEnergy en Wayland Energy de mogelijkheden voor één warmtenet voor de Zuidplaspolder.

Daarmee willen de tuinders de bedrijfsvoering verduurzamen, onder meer door het aardgasgebruik voor verwarming en CO2-toediening te verminderen. Om de kansen te verbeteren, kijkt de coöperatie verder dan alleen aansluiting op de lijn naar Leiden.

Ambitie

'We werken nu aan een warmtenet waar glastuinders zowel van af kunnen nemen, als aan kunnen leveren', zegt procesmanager Warmte Hans van den Berg van LTO Glaskracht Nederland.

Behalve de restwarmte van het havenbedrijf kan aardwarmte of warmte uit biomassa het net op. 'Dat is onze ambitie. Techniek is daarbij niet het grootste probleem. Alle partijen op één lijn krijgen is de uitdaging.'

Goed moment

Hoewel het niet alleen aan de glastuinders is om de termijn te bepalen, verwacht Van den Berg dat het netwerk er binnen vijf jaar ligt. 'Over wel of niet investeren in de Leidse pijplijn wordt binnen anderhalve maand een besluit genomen. Als die pijp er komt, loopt deze langs het glastuinbouwgebied. Dat is een goed moment om daarop aan te sluiten. De tuinbouw kan een toegevoegde waarde zijn binnen het net. Warmtebedrijf Rotterdam ziet dat voordeel ook.'

In de Zuidplaspolder willen 46 bedrijven, goed voor 211 hectare glas, meedoen aan het net. Wat het net aan aardgasbesparing oplevert, hangt af van de voorwaarden die de exploitanten stellen aan het gebruik van de Leidse pijplijn. Voor het lokale warmtenet wordt met provincie Zuid-Holland gesproken over ondersteuning van de warmtecoöperatie voor aanleg van dit warmtenet voor de tuinbouw in Zuidplas. Hiervoor heeft de provincie een investeringsfonds van 90 miljoen euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer