Gelderland handhaaft groeistop geitenhouderij

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Gelderland heeft ingestemd met het voortzetten van de groeistop op de geitenhouderij. Alleen VVD, PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Uitbreiding van het dieroppervlak bij een gelijk blijvend aantal dieren, wordt wel mogelijk.

Provincie Gelderland handhaaft de groeistop tot 1 januari 2021. Mocht tussentijds uit nieuwe feiten blijken dat de groeistop kan worden beëindigd, dan gaat de provincie dat overwegen. Overigens bleek uit de woorden van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) dat die kans niet zo groot is. Voor hem is heel belangrijk dat duidelijk wordt wat de verhoogde kans op een longontsteking veroorzaakt. 'Is het de mest, de vacht, of komt het van de placenta rondom de geboorte?' Minister Schouten (ChristenUnie) van Landbouw heeft echter aangegeven dat het antwoord op die vraag waarschijnlijk pas in 2020 beantwoord kan worden.

Door een amendement van Antoon Kanis (D66) wordt het wel mogelijk om het dieroppervlak te vergroten. Het amendement werd mede ondersteund door VVD, ChristenUnie en SGP. Voor Kanis is hierin vooral belangrijk dat nu ook verduurzamende maatregelen of bijvoorbeeld de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering mogelijk blijft.

Voorzorgsbeginsel

Gedeputeerde Van Dijk raadde het amendement af, omdat er bedrijven zijn die nog ruimte hebben om uit te breiden omdat ze al een vergunning hebben voor bijvoorbeeld 1000 dieren, maar die nu nog niet in de stal hebben staan. Sommige bedrijven kunnen door een uitbreiding dus nog wat groeien in dierenaantal. Dat gaat voor de gedeputeerde in tegen het voorzorgsbeginsel.

Het amendement kreeg echter aan het slot van het debat in de Provinciale Staten bijval van het CDA. Uiteindelijk stemden 35 leden voor het amendement en 17 tegen.

Besluitvorming

Volgens Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord afdeling Oost, is dit winst voor de geitenhouders maar blijft het een moeilijk besluit. 'Zeker als je het vergelijkt met besluitvorming van andere provincies, zoals Utrecht, Limburg en Overijssel, waar geen groeistop is ingevoerd.'

Een aantal amendementen waarin meer ruimte gevraagd werd voor de geitenhouderij haalden het niet. Het CDA vervulde daarin een sleutelrolpositie door geen steun te verlenen aan de overige voorstellen. Zo wilden VVD, ChristenUnie en SGP uitbreiding mogelijk maken voor geitenhouderijen die op meer dan twee kilometer buiten een bebouwde kom.

Oplossing

Ook wilden deze partijen een oplossing bieden voor bedrijven die door de provinciale groeistop de vergunningen in de gemeente niet meer rond krijgen, terwijl al voor invoering van de groeistop de vergunningverlening rond was.

Concrete voorbeelden daarvan zijn te vinden in de gemeente Apeldoorn en Lingewaard. VVD en SGP wilden bovendien dat de groeistop vervroegd zou aflopen, op 1 januari 2020. De PVV wilde over een jaar over onderzoeksresultaten kunnen beschikken.

Maatwerk

VVD, PVV, SGP en ChristenUnie vinden de groeistop uiteindelijk buitenproportioneel en vinden dat er te weinig maatwerk geleverd wordt. De groeistop werd in augustus in Gelderland ingevoerd als tijdelijke maatregel na uitkomsten van het VGO-onderzoek in Noord-Brabant en een gedeelte van Limburg.

Daar bleek dat er in de omgeving van geitenhouderijen een verhoogd risico is op longontstekingen. De oorzaak is echter niet bekend en ook niet of dit risico ook voor andere gebieden geldt.

Horizonbepaling

De groeistop wordt nu opgenomen in de ruimtelijke verordening van provincie Gelderland en is daarmee staand beleid. Een horizonsbepaling zorgt ervoor dat, als er niets wordt gedaan, de stop eindigt per 1 januari 2021.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer