Geitensector aan de slag met bokjes

De LTO-vakgroep Geitenhouderij en de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) komen met een plan van aanpak om de sterfte onder bokken te verminderen. De sleutel hiervoor ligt in handen van de melkgeitenhouders.

Geitensector+aan+de+slag+met+bokjes
© Dick van Doorn


Donderdag overhandigden voorzitters Jos Tolboom (LTO) en Nico Verduin (NGZO,r) van beide organisaties dit plan van Aanpak aan Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij LNV.

Eerder werd het plan van aanpak met de geitenhouders besproken. 'Ze zien dit als pittig, maar haalbaar. Ze zijn blij dat de sector de regie in eigen hand houdt', legt Jos Tolboom, voorzitter van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij uit.

Bij dit plan moet de geitenhouder zorgen voor een gezonde start van de jonge kroost en het sterftecijfer zo laag mogelijk te houden. Tijdig biest en goede hygiëne zijn daarbij cruciaal.

Uitvalspercentage

Bedrijven moeten ieder kwartaal inzicht geven in het uitvalspercentage van de lammeren die op het bedrijf geboren zijn. Dit betreft de sterfte tot een leeftijd van 21 dagen, ongeacht of het lam nog op het eigen bedrijf is of op een ander bedrijf.

Dit sterftepercentage wordt vergeleken met een streefwaarde, een signaleringswaarde en een actiewaarde. Die zijn vooraf bepaald.
.
Mocht hier de lammerensterfte te hoog zijn, boven de actiewaarde, dan moet dit bedrijf samen met de dierenarts een verbeterplan schrijven en uitvoeren. Doet men dit niet, dan verliest het de Kwaligeit erkenning en kan de melk niet worden geleverd.

Blijft het bedrijf net onder die kritieke grens, maar boven de signaleringwaarde, dan krijgt het een brief waarin wordt aangegeven dat de uitval aandacht verdient.

Op basis van cijfers over 2016 zou 10 procent van de bedrijven in 2019 in het actiegebied vallen. In 2020 zou dit 20 procent zijn. Deze bedrijven moeten dus aan de slag met een actieplan.

'Juridisch ben je verantwoordelijk voor je dier totdat deze je erf heeft verlaten. De NVWA kan alleen de bokkenmester aanspreken op de gezondheid van de dieren op zijn bedrijf, terwijl de oorzaak van een probleem mogelijk eerder ligt. In dit plan wordt ook de melkgeitenhouder aangesproken op de resultaten op de bokkenmesterij. We hopen dat er hiermee minder druk op de bokkenmesters komt te liggen', aldus Tolboom.

Voor bokkenmesters zelf gelden geen aanvullende eisen bovenop de geldende wettelijke verplichtingen op het gebied van onder meer dierenwelzijn en diergezondheid. Financieel gezien is certificering van deze beperkte groep onhaalbaar.

Inzet op kortere wachtijden

Wel zetten NGZO en LTO zich samen met de KNMvD in om sommige medicijnen, indien nodig, inzetbaar te maken. Tolboom: 'In Nederland hebben vrijwel alle medicijnen voor geiten een wachttijd van 28 dagen. Op Voor die leeftijd gaan de bokjes al naar de slager en daarom zijn die middelen niet inzetbaar. In Frankrijk geldt voor hetzelfde medicijn vaak een wachttijd van 8 dagen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  11° / 5°
  60 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer