BVOR ziet berm- en slootmaaisel als meststof

Berm- en slootmaaisel moet worden gezien als meststof. Hiervoor pleit de Branchevereniging van Organische Reststoffen (BVOR). Door overbemesting zou anders de kans op uitspoeling van stikstof en fosfaat groot zijn.

BVOR+ziet+berm%2D+en+slootmaaisel+als+meststof
© monique jansen nieuwe oogst

Sinds 2005 bestaat de Vrijstellingsregeling plantenresten, ook wel aangeduid als de Kleine Kringloop. Binnen de Vrijstellingsregeling mogen plantenresten zoals slootmaaisel en bermgras rechtstreeks op of in de bodem worden gebracht in de nabijheid van het perceel waar ze zijn vrijgekomen.

Voor de Kleine Kringloop bestaat veel belangstelling van met name terreinbeheerders. Het is een goedkope manier om reststromen af te zetten, terwijl het bijdraagt aan het sluiten van lokale organische stofkringlopen.

Onkruidzaden

De BVOR constateert dat een aantal risico's van de Kleine Kringloop onvoldoende bekend is bij terreinbeheerders en andere betrokkenen. Dit betreft bijvoorbeeld de verspreiding van onkruidzaden en invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop die kan optreden wanneer maaisel zonder hygiënisatiestap rechtstreeks wordt toegepast.

Een ander aspect betreft de nutriëntenaanvoer die plaatsvindt met maaisels. De BVOR heeft het Nutriënten Management Instituut.(NMI) in kaart laten brengen welke nutriëntenaanvoer plaatsvindt bij toepassing van gebruikelijke hoeveelheden sloot- en bermmaaisels.

Tientallen kuubs

Bij toepassing van enkele tientallen kuub maaisel per hectare worden stikstof- en fosfaatnormen voor een aanzienlijk deel ingevuld en kunnen zelfs worden overschreden.

Omdat deze nutriënten niet worden meegerekend in de meststoffenboekhouding dragen ze volledig bij aan het N- en P-overschot op de bodembalans.Dit geldt met name wanneer de gewassen worden bemest volgens de gebruiksnormen, en dus ook aan de nitraatuitspoeling, stelt de NMI op basis van dit onderzoek.

Stikstof

Wanneer berm- en slootmaaisel binnen de Kleine Kringloop wordt toegepast, brengt dat aanzienlijke hoeveelheden stikstof en fosfaat mee van buiten het landbouwbedrijf. Het NMI concludeert dat het goed zou zijn berm- en slootmaaisel te beschouwen als een organische meststof en ook als zodanig te behandelen.

Dit betekent dat het maaisel een plaats dient te krijgen in de meststoffenboekhouding en dat het volume/massa en de samenstelling van het materiaal dat wordt aangevoerd naar landbouwpercelen bekend dient te zijn.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer