Drone en plantsapmetingen voor precies bemesten

Met een drone en plantsapmetingen zoeken vollegrondsgroentetelers in Limburg naar een systematiek om nog efficiënter te bemesten. De telers gaan van vijf gewassen in kaart brengen hoe scherp ze kunnen bemesten met behoud van kwaliteit en kwantiteit. Door precies te bemesten is er mogelijk niet meer uitspoeling bij hogere gebruiksnormen.

Drone+en+plantsapmetingen+voor+precies+bemesten
© Han Reindsen

Door de krappe gebruiksnormen op zandgronden is een passende bemesting in diverse groenteteelten een groot probleem. Op initiatief van een LLTB-lid heeft adviesbureau Arvalis bij provincie Limburg met succes een subsidieaanvraag ingediend voor het tweejarig project 'Waardenetwerk Plantsapmetingen in de Vollegrondsteelt'.

Het waardenetwerk startte dit voorjaar met elf telers, ruim twintig percelen en vijf groenteteelten: courgette, late prei, spruitkool, bloemkool en asperge.

Stikstofbehoefte

'Het gaat om gewassen met een hoge, gemiddelde en lage stikstofbehoefte. Door te kijken naar de behoefte van het gewas en vervolgens precies te bemesten, komen we erachter of en in welke mate de gebruiksnormen te laag zijn', zegt projectleider Arend Jan Cuperus van Arvalis.

De camera kan zien in welke mate het gewas licht absorbeert

Jan Theeven, EagleDrone

Van de percelen is een bodembalansanalyse gemaakt op basis van de Albrecht-methode. Deze methode kijkt behalve naar de minimaal benodigde hoeveelheid per element voor gewasgroei ook naar de juiste verhouding tussen elementen. Als er van één element veel in de bodem aanwezig is, kan dat de opname van andere elementen door de plant verdringen of juist bevorderen.

Dronevluchten

In juni is begonnen met de dronevluchten en de plantsapmetingen. Jan Theeven van EagleDrone zorgt voor de dronevluchten, per perceel twee keer per seizoen. Hij beschikt over een moderne drone, uitgerust met een Micasense RedEdge multispectraal camera. De dronebeelden geven informatie over de gezondheid van het gewas.

'De RedEdge heeft vijf camera's, die lichtreflectie in verschillende golflengtes vastleggen. Door de informatie van de camera's te combineren, is op meerdere manieren de gezondheid van een gewas in beeld te brengen. Dat is belangrijk omdat er per gewas verschil is in wat je bij een bepaald algoritme wel of niet kunt zien', legt Theeven uit.

Fotosynthese

Van een perceel spruiten van 6,5 hectare heeft de camera ruim tweehonderd foto's gemaakt. Ze zijn verwerkt tot één foto. De opnamen geven onder andere inzicht in de fotosynthese van het gewas. 'De camera kan zien in welke mate het gewas licht absorbeert. Wij zien dat met het blote oog niet', zegt Theeven.

Inzicht in de fotosynthese gebeurt op het proefperceel en op het referentieperceel met gangbare bemesting. Door die gegevens te combineren met plantsapmetingen kan Chris van Laarhoven, teelttechnisch adviseur bij HortiNova, de telers op het proefperceel een aanvullend bemestingsadvies geven.

Binnen perceel

Met de informatie van de dronevluchten zijn ook verschillen binnen een perceel waar te nemen. Dit kan een indicatie zijn waar de plantsapmetingen moeten worden uitgevoerd. Die metingen kunnen informatie geven over de oorzaak van een minder gezond gewas.

'Je kunt niet op basis van een enkele dronevlucht een taakkaart maken en op grond daarvan gaan bemesten. Je moet eerst de oorzaak achterhalen', zegt Van Laarhoven.

Grote verschillen

Uit de eerste ervaringen blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de gewassen. 'De twee uitersten zijn waarschijnlijk spruiten en asperges. Een gewas spruiten moet relatief lang gezond blijven en daarom zijn waarschijnlijk zeven plantsapmetingen nodig. Bij asperge zijn twee metingen voldoende.'

Voor de noodzakelijk oogstspreiding staan op een perceel spruiten vaak meerdere rassen die verschillend van kleur zijn. Een bepaald ras vraagt soms om een ander logaritme om de verschillen binnen een perceel goed waar te kunnen nemen. Afwijkingen kunnen onder andere ontstaan door verschil in beschikbare voedingselementen.

Kali

'Door een lage kalitoestand kan een teelt spruiten mislukken. Door plantsapmetingen kom je erachter dat je soms wel vier keer met kali moet bemesten. Door verschil in genetica kunnen spruitenrassen selectief omgaan met de opname van elementen. Een heel perceel op dezelfde wijze bemesten, brengt risico's met zich mee.'

Ook bij stikstof is het van belang om de gift af te stemmen op de behoefte van een spruitenras, geeft Van Laarhoven aan. 'Insecten in een gewas spruiten zijn te beperken door het nitraatgehalte laag te houden. Minder insecten betekent minder gewasbeschermingsmiddelen en minder emissie.'

In kaart brengen

Met het waardenetwerk willen de telers per gewas in kaart brengen hoe krap de gebruiksnormen zijn. Misschien zijn hogere gebruiksnormen mogelijk zonder extra uitspoeling of kunnen telers goed bemesten bij de huidige lage normen.

Naast opbrengstmetingen bestaat het plan om komende winter het nitraatgehalte in het grondwater te meten. Mogelijk is de uitspoeling te minimaliseren door precies op het juiste moment met de goede hoeveelheid te bemesten. 'Hoe snel we een bepaald resultaat kunnen boeken, zal sterk wisselen per gewas', denkt Cuperus.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer