Bollentelers+Ommen+werken+aan+oplossing+teeltverbod
Nieuws
© Huisman Media

Bollentelers Ommen werken aan oplossing teeltverbod

Samen met waterbedrijf Vitens werken de bollentelers rond Ommen aan een proef met duurzamere bloembollenteelt in het gebied.

Op basis van deze afspraken verwachten de telers dat binnenkort ook bloembollen kunnen worden geteeld op locaties waar nu nog een gemeentelijk verbod op sierteelt geldt. Gemeente Ommen nam in 2010 in het bestemmingsplan Buitengebied een verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden op.

Door een uitspraak van de Raad van State uit 2016 moet de gemeente Ommen dit verbod opnieuw bekijken. De gemeenteraad van Ommen heeft zich begin 2017 nog eens uitgesproken voor het verbod, maar riep tevens Vitens en de telers op om op zoek te gaan naar een alternatief. Met het proefproject geven Vitens en de bollentelers hier gehoor aan

Plan

Vitens en telersorganisatie KAVB verwachten dat werken aan schone drinkwaterbronnen en het verduurzamen van de bloembollensector gelijk kunnen opgaan. Als alternatief voor het verbod hebben zij een plan uitgewerkt waarbij weer bloembollen mogen worden geteeld in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast wordt de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in een groter gebied – het zogeheten intrekgebied – verder beperkt.

Vergeleken met de huidige situatie krijgen bollentelers meer ruimte om te telen. Samenwerking levert voor de betrokkenen een win-win situatie op. Marike Bonhof, directielid van Vitens: 'om kraanwater van topkwaliteit te leveren, doen we er alles aan om onze grondwaterbronnen schoon te houden. Wij maken ons hard voor een schone leefomgeving en verantwoord gebruik van onze grond. Dat doen we samen met gemeente Ommen en de telers.'

Afspraken

Vitens en de KAVB hebben afgesproken om in grondwaterbeschermingsgebieden geen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken die gemakkelijk het grondwater bereiken. Deze middelen worden geregistreerd en tijdens de proef worden de effecten op de grondwaterkwaliteit gemonitord.

Daarnaast werken de telers ook aan andere maatregelen om hun teelt ook op andere terreinen verder te verduurzamen. De resultaten uit de monitoring worden jaarlijks geëvalueerd met alle betrokken partijen.

Bestemmingsplan herzien

Voordat de pilot van start kan gaan, moet de gemeenteraad van Ommen het bestemmingsplan Buitengebied herzien, stellen de partijen. Het verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden dient dusdanig te worden aangepast dat bollenteelt daar weer mogelijk wordt.

Ook moet nog worden gekeken naar de mogelijkheden om de afspraken van de proef juridisch te verankeren in het bestemmingsplan. Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad willen Vitens en de KAVB in 2018 starten met de pilot.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 12°
  50 %
Meer weer