Zuiveringsplicht%3A+tijd+tikt+voor+teler+klein+glas
Achtergrond
© LTO Noord

Zuiveringsplicht: tijd tikt voor teler klein glas

De tijd dringt voor telers met ondersteunend glas om hun bedrijf gereed te maken voor de zuiveringsplicht. Lang niet alle telers hebben dit op orde, terwijl waterschappen vanaf 1 januari beginnen met handhaven.

Via een roadshow langs de belangrijkste teeltregio's waar veel bedrijven met ondersteunend glas aanwezig zijn, praat LTO Noord telers dit najaar bij over de zuiveringsplicht. Deze week werden telers in Heemskerk en Boskoop bijgepraat, vorige week in Wageningen en Broek op Langedijk.

Voor telers met klein glas is de meest voor de hand liggende route om aan te sturen op een status nullozing. Doorvoor biedt LTO concrete hulp aan. Voor 450 euro maakt de organisatie de bewijslast die nodig is voor de status nullozing in orde. Niet-leden betalen het dubbele.

Weerstand

Nog steeds blijkt dat onder sommige aanwezigen naast onbekendheid nog wat weerstand leeft, om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het 'zuiveringsplichtproof' maken van hun bedrijf.

Het voorbereiden van de nullozing is enkele dagen werk

Erwin Haveman, projectleider LTO Noord

Dat bleek onder meer tijdens de drukbezochte informatieavond in Boskoop, dinsdagavond 21 november. 'Die zuiveringsplicht is geregeld door de glastuinbouw en ons opgedrongen. We zouden ertegen moeten procederen', roept een teler door de zaal. 'Dit wordt toch wel uitgesteld', zegt een ander berustend.

Met die houding zullen ondernemers van een koude kermis thuiskomen. Want de zuiveringsplicht gaat niet voorbij aan de deur van de honderden boomkwekers, bloembollenkwekers, fruittelers en vollegrondsgroentetelers die een kasje of blijvende tunnel hebben waarin zij gewasbeschermingsmiddelen toepassen.

Nullozing

Projectleider Erwin Haveman van LTO Noord legt elke informatieavond uit wat telers kunnen verwachten en welke maatregelen per situatie nodig zijn. Hij adviseert de strategie te bepalen aan de hand van de watersysteem op het bedrijf.

Voor veel telers met ondersteunend glas komt het nullozingsprotocol in beeld. Daarop kunnen telers aanspraak maken als zij volledige recirculatie toepassen van hun drainage- of filterspoelwater, bijvoorbeeld door nuttig gebruik in hun buitenteelt.

Bodemlozing

Ook indien telers in hun kas in de grond telen in een ongedraineerde bodem is geen zuivering nodig. Er is dan sprake van een, reeds verboden, bodemlozing. Telers die middelen in hun kasteelt gebruiken, in de grond telen én hun drain- of spoelwater lozen op de sloot of riool, moeten gaan zuiveren.

Een knelpunt in de gecombineerde teelt is dat de drainagestelsels op veel bedrijven ook gecombineerd zijn, net als de waterbassins. Dit zouden telers moeten aanpassen. 'Van een nullozing is sprake als de teler in zijn kas het drainwater volledig recirculeert. Dit water mag hij nuttig hergebruiken in zijn de buitenteelt. Maar dit moet wel aantoonbaar zijn', legt Haveman uit.

Traceren

Voor de status nullozing moeten telers zowel hun bedrijf als hun watersysteem omschrijven, zoals de positie en omvang van leidingsystemen, bassins, putten, watermeters en dergelijke. Elke lozingspijp op de sloot moeten zij traceren en verklaren.

Haveman: 'Als alles op orde is, kan de teler zijn waterschap en Omgevingsdienst uitnodigen om het papierwerk te bespreken. Registraties van gebruikte middelen horen daar ook bij, zoals bijvoorbeeld het certificaat MPS.'

Afhankelijk van de bedrijfssituatie en eventuele maatregelen geeft de handhavende instantie de status nullozing af. Dit voorwerk kost de teler al snel enkele dagen werk, stelt Haveman.

Te vroeg

Voor veel telers komt 1 januari waarschijnlijk te vroeg. Volgens procesleider Peter Groen van het Hoogheemraadschap van Rijnland kunnen zij in overleg met hun handhavende instantie een oplossing bespreken. 'Als u kunt uitleggen dat uw maatregelen langer duren, is uitstel mogelijk', liet hij in Boskoop weten.

Groen ziet niet in waarom zijn waterschap niet meteen zou beginnen met handhaving op de zuiveringsplicht. 'Indien telers na 1 januari de zuivering niet op orde hebben, kunnen wij hen verzoeken om tijdelijk hun water mobiel te laten zuiveren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -3°
  30 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  20 %
 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
Meer weer