Protocol+voor+handhaving+zuiveringsplicht
Nieuws
© Koen van Wijk

Protocol voor handhaving zuiveringsplicht

LTO Glaskracht Nederland werkt met diverse overheden en de NVWA aan een protocol voor handhaving van de zuiveringsplicht. 'Net als bij ondernemers is er ook bij handhavers nog veel onduidelijk', aldus Guus Meis van LTO Glaskracht.

Glastuinders die zich verenigen in een zuiveringscollectief krijgen drie jaar uitstel voor de zuiveringsplicht, tot 1 januari 2021.
Een handhavingsprotocol moet waarborgen dat zij de komende drie jaar nog gebruik mogen maken van gewasbeschermingsmiddelen waarvoor de zuiveringsplicht van 95 procent gaat gelden, vindt LTO Glaskracht Nederland.

Het protocol moet handhavers en toezichthouders van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen houvast geven bij interpretatie en toepassing van de regels. LTO Glaskracht Nederland werkt daarom samen met die overheden en de NVWA aan invulling van het protocol.

Waterstromen

LTO Glaskracht hoopt dat het protocol voor het einde van dit jaar klaar is en verwacht dat de betrokken overheden het openbaar zullen maken, zodat tuinders zich kunnen voorbereiden op controles.
'Helder moet daarin staan hoe we omgaan met bepaalde zaken. Zoals de omschrijving van teeltsystemen en de definitie van een kas. Daartoe hoort bijvoorbeeld geen witlofcel, maar wel een rolkas, tunnelkas en schuurkas', licht Meis toe.

'Belangrijk is ook dat straks goed beschreven staat welke waterstromen een teeltbedrijf heeft en welke stromen je wel of niet moet zuiveren. Denk aan het reinigingswater van het kasdek.'

Ondersteunend glas

Verder moet het protocol ook houvast bieden voor het aantonen van nullozing en maatwerkvoorschriften rond kwel en inzijging voor telers met grondgebonden teelten.

Ook de tuinders met ondersteunend glas, zoals bloembollen- en boomsiertelers, vallen onder de zuiveringsplicht.
'Er zijn wel verschillen. Zo kunnen die telers onder meer het vrijkomende drainwater uit hun kas zonder zuivering hergebruiken op buitenpercelen', vertelt Meis.

Kennisdag

Woensdag 4 oktober worden handhavers tijdens een kennisdag alvast bijgespijkerd over de handhaving van de zuiveringsplicht. De bijeenkomst gaat vooraf aan het WaterEvent dat donderdag plaatsvindt in Bleiswijk.

'We horen van tuinders dat toezichthouders nog onvoldoende op de hoogte zijn. Dat hebben we aangekaart, en dat heeft deze informatiedag opgeleverd', verklaart Meis. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de partijen in het Platform Duurzame Glastuinbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  9° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  7° / 3°
  10 %
 • Zondag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer