60+bedreigde+dieren+en+planten+vertoeven+in+steden
Nieuws
© Persbureau Noordoost

60 bedreigde dieren en planten vertoeven in steden

Zo'n zestig beschermde of bedreigde planten- en diersoorten die onder de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn vallen, komen voor in stedelijke gebieden in Nederland.

Dat blijkt uit een studie van Wageningen Environmental Research en Biometris. Sommige soorten hebben een ongunstige staat van instandhouding. Gemeenten kunnen maatregelen nemen voor bescherming van deze soorten.

In 2013 is een inventarisatie uitgevoerd om te onderzoeken welke van de 31.000 Nederlandse planten en diersoorten graag in stedelijke gebieden vertoeven. Daarna is als aanvulling in 2014 een nadere analyse gemaakt waarbij vooral gekeken werd naar bedreigde soorten. De nadruk lag op soorten die onder de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) vallen en soorten die op de Rode Lijst staan.

Rotondes

Het blijkt om circa 60 soorten te gaan: 22 planten, 3 vlindersoort, 1 vis, 1 amfibie, 2 reptielen, 25 vogelsoorten en 6 soorten zoogdieren. Van de 25 vogels op de lijst betreft het tamelijk algemene soorten. Bij de planten gaat het om zeldzamere soorten, maar een groot deel ervan is waarschijnlijk ingezaaid in bermen of op rotondes.

Nederland telt in totaal 160 Natura 2000-gebieden waar de Vogel- en Habitatrichtlijn geldt. Daar zitten geen steden bij.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer