Landbouwbeleid+in+nabije+en+verre+toekomst
Column
© Nieuwe Oogst

Landbouwbeleid in nabije en verre toekomst

Per wanneer gaan de wijzigingen in? Een vraag die we steeds kregen, nadat op 12 oktober de triloogonderhandelingen over de tussentijdse vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid succesvol werden afgerond.

Inmiddels is er goed nieuws: 1 januari 2018 moet lukken. Het landbouwdeel is nu losgekoppeld van de rest van de Omnibusverordening, waarover de onderhandelingen nog maanden zullen voortduren. De zaken betreffende het landbouwbeleid kunnen daardoor in sneller tempo de resterende formaliteiten doorlopen om de deadline van 1 januari 2018 te halen.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde deze week in, de 24 vertalingen zijn in de maak en vervolgens kan het Europees Parlement in de decemberzitting het akkoord plenair bekrachtigen.

De aparte behandeling van het landbouwdeel kan een staaltje van politieke wil worden genoemd, die gelukkig aanwezig bleek bij zowel het Europees Parlement, de Europese Raad als de Europese Commissie. We gaan ervan uit dat ook in Den Haag de nodige voorbereidingen worden getroffen om systemen in te richten op de wijzigingen die in januari van kracht worden. Een goede zaak voor onder meer akkerbouwers die spelt willen meetellen in hun teeltplan en voor jonge boeren die de jonge boerenpremie langere tijd kunnen krijgen.

De aparte behandeling van het landbouwdeel kan een staaltje van politieke wil worden genoemd, die gelukkig aanwezig bleek bij zowel het Europees Parlement, de Europese Raad als de Europese Commissie

Bas Belder, lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP

Woensdag presenteert Europees landbouwcommissaris Phil Hogan formeel de communicatie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Bij het doorlezen van het gelekte document sprongen er voor mij een paar zaken uit.

Allereerst stelt de Europese Commissie dat het landbouwbeleid zich moet richten op doelen en resultaten en dat de precieze invulling per lidstaat kan verschillen. De lidstaten zouden in de toekomst een eigen plan mogen indienen dat zowel acties in pijler 1 (directe betalingen) als pijler 2 (plattelandsontwikkeling) omvat. Daar lijken dus kansen te liggen om het landbouwbeleid beter te laten aansluiten op de Nederlandse situatie. Wel blijven opletten uiteraard dat er sprake blijft van een gelijk speelveld tussen lidstaten.

Ook stelt de Europese Commissie steun voor kennis, innovatie en technologie een kernonderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te willen maken. Wat mij betreft wordt die richting goed uitgewerkt. Daar ligt immers een belangrijke sleutel naar de toekomst.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer