%27Tekort+mestverwerkingscapaciteit+drukt+ook+op+andere+regio%27s%27
Interview
© Nieuwe Oogst

'Tekort mestverwerkingscapaciteit drukt ook op andere regio's'

Arjan Bonthuis legt zich niet neer bij een recent besluit van de Raad van State (RvS) om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een mestfabriek van Twence in Zenderen. Volgens de voorzitter van de afdeling Zuid Twente van LTO Noord heeft dit besluit ook impact buiten de regio.

Om wat voor fabriek gaat het?

'Boeren in Twente en Twence zijn al jaren bezig om een mestfabriek op een afvalstortlocatie in Zenderen te realiseren. De mestverwerker kan op termijn 250.000 ton (varkens)mest per jaar verwerken. Dat is een kwart van het regionale overschot. Vrijwel alle vergunningen leken rond, de SDE+-subsidie is binnen, de infrastructuur ligt er en de financiering is voor elkaar. Honderden boeren hebben ingetekend voor de fabriek, 70 procent van de capaciteit is gewaarborgd. We wisten dat alleen de gemeente Borne en een aantal omwonenden dwars lagen, maar de rechter in Almelo ging in een hoger beroep wel akkoord. We hadden er dus niet op gerekend dat de RvS anders zou beslissen.'

Waarom heeft de rechter het plan afgeschoten?'

'Men baseert zich deels op wetgeving uit 1984. We willen bouwen op een afvalstortlocatie. Maar de RvS vindt mest iets anders dan afval. Wij zijn echter van mening dat we in een nieuwe tijd met nieuwe doelstellingen leven. Je kunt niet altijd in het 'Not in My Backyard'-principe blijven hangen. Er is nieuwe wetgeving nodig om die nieuwe doelen te kunnen realiseren.'

We waren eerst vooral flabbergasted en heel erg boos. Maar we hebben de koppen toch weer bij elkaar gestoken. Samen met Twence, stakeholders en LTO-bestuurders zetten we de schouders eronder om naar een oplossing te zoeken

Arjan Bonthuis

Wat is de impact van het besluit?

'Die is groot. Het tekort aan verwerkingscapaciteit hier drukt ook op andere regio's. En verder worden we als regio teruggeworpen in de tijd. Boeren gingen er vanuit dat die fabriek er komt. Er zijn immers afspraken gemaakt, investeringen gedaan. Mede vanwege die vergevorderde plannen is er niet geïnvesteerd in individuele mestverwerking. Dat is bovendien ook duur, minder veilig en minder efficiënt dan een grote fabriek.'

Hoe nu verder?

'We waren eerst vooral flabbergasted en heel erg boos. Maar we hebben de koppen toch weer bij elkaar gestoken. Samen met Twence, stakeholders en LTO-bestuurders zetten we de schouders eronder om naar een oplossing te zoeken en via de politiek ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt aangepast.'

Waar zien jullie openingen?

'We hebben de provincie aan onze zijde. We gaan kijken of het provinciaal Inpassingsplan veranderd kan worden. En er zijn nog wat juridische mogelijkheden. Ik zie toch weer licht aan de horizon.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer