Wil+van+nieuwe+kabinet+om+samen+te+werken+valt+goed
Nieuws
© Twan Wiermans

Wil van nieuwe kabinet om samen te werken valt goed

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt, vooral op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie.

Volgens de koepels de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen is in het maandag gepresenteerde regeerakkoord veel aandacht voor deze thema's. Daarbij wijzen zij op hun eerder aangeboden investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland', waarin deze thema's ook aan bod komen.

Het nieuwe kabinet zoekt de samenwerking onder meer in gezamenlijke programmatische afspraken voor de energietransitie, aldus de gemeenten, provincies en waterschappen.

'We zijn verheugd dat het kabinet de regionale aanpak gaat volgen', constateert IPO-voorzitter Ank Bijleveld. 'Het is duidelijk dat deze opgave alleen kan worden bereikt door samen met provincies, gemeenten en waterschappen op te trekken. En ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Dat geldt ook voor andere grote maatschappelijk opgaven, zoals mobiliteit, krimp en grootstedelijke problemen.'

Opgaven

Met een nationaal Klimaat- en Energieakkoord en een Klimaatwet wordt volgens de decentrale overheden duidelijkheid gegeven over de langetermijndoelen en de daaraan verbonden maatschappelijke opgaven.

'Voor onze inwoners is het belangrijk te weten dat woningen op termijn van het aardgas af gaan en dat er regelingen komen om woningisolatie te financieren. Wij juichen het toe dat het Rijk over deze onderwerpen afspraken met ons gaan maken', aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Klimaatadaptatie

In het regeerakkoord is ook ruim aandacht voor klimaatadaptatie en de circulaire economie, andere thema's uit de investeringsagenda van de medeoverheden.

'Om de doelen te halen zijn tal van maatregelen en investeringen nodig. We lopen hierbij aan tegen belemmeringen en daarom is deregulering hard nodig. Dit kabinet heeft duidelijk een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Wij staan klaar om hier samen mee aan de slag te gaan', aldus Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer