Uitbreiding+natuurnetwerk+kost+landbouwgrond
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Uitbreiding natuurnetwerk kost landbouwgrond

LTO Noord heeft bezwaar tegen een aantal voorgenomen nieuwe begrenzingen van het Gelders natuurnetwerk door provincie Gelderland. Het gaat om veranderingen in de Huissense waarden en het Rijnstrangengebied.

Dat blijkt uit de zienswijze die de organisatie heeft ingediend bij de provincie, mede namens de afdelingen Oost Betuwe en De Liemers. Onder het Gelders natuurnetwerk valt zowel de bestaande als nieuwe natuur in provincie Gelderland. De provincie heeft de ambitie om 2.000 hectare grond toe te voegen aan de huidige natuurgebieden.

In de Huissense Waard is de provincie van plan land aan het natuurnetwerk toe te voegen. Volgens LTO Noord bestaat dit gebied uit goede landbouwgrond die gebruikt wordt door toekomstgerichte boeren. 'Er is geen reële verwachting dat de agrariërs deze grond willen verkopen ten behoeve van natuur.' Volgens LTO Noord zijn de realisatiekansen daardoor zeer laag.

Agrarisch natuurbeheer

De organisatie wijst er verder op dat een groot deel van dit gebied valt onder agrarisch natuurbeheer. Er wordt al jaren botanisch- en weidevogelbeheer toegepast. Als het gebied aan het natuurnetwerk wordt toegevoegd, vreest LTO Noord dat het gebied ecologisch verarmt.

In dezelfde regio wil de provincie twee gebieden van het natuurnetwerk aan elkaar verbinden. Op dit terrein bevindt zich een huiskavel. 'De betreffende ondernemer zal deze huiskavel nooit afstoten. Dat zou feitelijk een beëindiging van zijn bedrijf betekenen.'

In het Rijnstrangengebied zijn nog onderhandelingen gaande. Volgens LTO Noord moet er eerst overeenstemming zijn met de eigenaren voordat de percelen worden ingebracht. 'Dit kan de onderhandelingen nadelig beïnvloeden.'

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer