%27Extra+eisen+grondgebondenheid+zijn+niet+nodig%27
Nieuws
© Ida Hylkema

'Extra eisen grondgebondenheid zijn niet nodig'

Het kabinet ziet geen aanleiding om extra eisen te stellen aan grondgebondenheid voor de melkveehouderij. De huidige wet- en regelgeving voldoen.

Dat schrijven staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in een reactie op rapport 'Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij' van het Louis Bolk Instituut aan de Tweede Kamer.

'Binnen het huidige beleid wordt met divers instrumentarium ingezet op de verdere verduurzaming van de Nederlandse zuivelketen, zoals onder andere de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en de Wet verantwoorde groei melkveehouderij', motiveren beide bewindslieden.

Stallen

Ook wijzen Van Dam en Dijksma op de Maatlat Duurzame Veehouderij, die de bouw van integraal duurzame stallen bevordert via de fiscale regelingen MIA en Vamil, die een bijdrage aan de beoogde verduurzaming van de veehouderij leveren.

'Verder onderzoekt het kabinet op dit moment de mogelijkheden om een goede invulling te geven aan het vervolg op het advies van de Sociaal Economische Raad over een versnelling van de verduurzaming van de veehouderij', melden de staatssecretarissen.

'De aan te stellen regisseur zal zich richten op de milieu- en klimaatdoelstellingen voor de (melk)veehouderij, als onderdeel van de integrale verduurzaming van de veehouderij. De LBI-rapportage zal als input voor de verdere uitwerking van de milieu- en klimaatdoelstellingen onder de aandacht van de regisseur worden gebracht.'

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer