Gelderland+geeft+gas+voor+agrarisch+waterbeheer
Nieuws
© Sybe Joostema

Gelderland geeft gas voor agrarisch waterbeheer

Uitvoering van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Gelderland komt op gang. Brussel heeft financiering van zes regionale projecten goedgekeurd en provincie, waterschappen en LTO zijn het eens over aanstelling van een provinciaal coördinator.

Volgens de partijen moet nu extra gas worden gegeven om de Europese doelstellingen voor waterkwaliteit te halen. In 2021 moet 80 procent van de knelpunten met waterkwaliteit zijn opgelost. En in 2027 moeten ze zelfs helemaal niet meer voorkomen. Die doelstellingen zijn volgens regionaal LTO-bestuurder Henk Jolink wel haalbaar, 'maar dan moeten de resultaten nog wel beter worden.'

Mijlpaal

Met de overeenstemming over de aanstelling van een coördinator is volgens Jolink een eerste mijlpaal bereikt. 'Hieruit blijkt dat de partijen de problematiek van nog te veel mineralenverlies naar het oppervlaktewater zien als urgent. Een aanjager moet de gang er nu inbrengen.'

De Gelderse DAW-coördinator krijgt onder andere de taak subsidies binnen te halen. Van de aanvragen die tot nu toe zijn gedaan, hebben enkele de eindstreep niet gehaald. Jolink: 'Dat is zonde. We hebben iemand nodig die dat aanvraagproces bewaakt.' Naast de zes beschikkingen die inmiddels zijn afgegeven, is in Gelderland behoefte aan nog eens zes tot acht andere projecten, schat de bestuurder in.

Bewustwording

Daarnaast is volgens Jolink nog veel werk te doen op het gebied van verbetering van bewustwording bij de doelgroep. 'Het DAW-programma verdient meer uitstraling. Het belang voor de boeren zelf moet hen duidelijk worden.'

Volgens Jolink is er onder de boeren veel te winnen met een beter zicht op het mineralenverlies. 'Via het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is al veel werk verzet. We hebben daar mooie resultaten weten te bereiken. Dat moet elders nu ook gebeuren, de bewustwording moet echt beter.'

Knelpunten

Een volgende stap is dat de waterschappen aangeven waar de knelpunten in waterkwaliteit liggen. Daarna kunnen daar gerichte maatregelen op volgen, stelt Jolink zich voor. Via sensoren zouden boeren een beter en directer beeld moeten kunnen krijgen wat het effect is van bemesting.

'Er moet liefst een directe link zijn, zodat het verband duidelijk wordt. Er is nog een flinke kennisleemte over de waterstromen op het bedrijf en de gevolgen van bemesting voor het slootwater.'

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer