Discussie over Brabants veebeleid gaat door

Het stof is nog niet neergedaald of de discussie over het vrijdag aangenomen besluit van provincie Noord-Brabant om de veehouderij versneld te verduurzamen laait alweer op.

CDA, PVV en Christenunie/SGP spreken van een historische fout. VVD, coalitiepartner van D66, SP en PvdA, houdt een stok achter de deur. De boeren likken hun wonden en onderzoeken de mogelijkheden om met het nieuwe beleid om te gaan of er tegenin te gaan.

Kern van de voorstellen, is het terugbrengen van de uitstoot van stikstof. Voor boeren betekent dit dat zij al in 2022 moeten voldoen aan nieuwe, strengere milieuregels. Eerder was met de agrarische sector afgesproken dat zij in 2028 aan de nieuwe normen zouden voldoen.

Rookgordijnen

Het beleid dat nu is vastgesteld, heeft grote consequenties voor duizenden veehouders in Brabant. 'Zelfs boeren die vlees produceren volgens het concept van Beter Leven, worden erdoor getroffen,' zegt ZLTO-voorman Hans Huijbers. 'En het flankerend beleid is niet concreet. Rond die belofte zijn louter rookgordijnen opgetrokken.'

Wouter Bollen, statenlid VVD: 'We kunnen altijd nog terug'

Volgens statenlid Ton Braspenning, CDA-woordvoerder landbouw, ontbreekt voor deze plannen niet alleen draagvlak. 'De plannen zijn tegengesteld aan wat we willen bereiken. Deze voorstellen leiden niet tot minder schaalvergroting, maar méér. Ze leiden tot een ongelijk speelveld en tot marktverstoring. De plannen drijven talloze boerengezinnen tot wanhoop. Ze helpen de plannen de natuur niet, zijn ze financieel niet haalbaar en juridisch onhoudbaar. Bovendien zijn ze technisch onuitvoerbaar. En bovenal zijn ze bestuurlijk onfatsoenlijk.'

Onzekerheid

Net als de andere oppositiepartijen die tegen de plannen hebben gestemd, waaronder Christenunie en PVV, begrijpt het CDA niet waarom dit ingrijpende pakket aan maatregelen er 'doorgedramd' moet worden, terwijl er nog geen zicht is op verzachtende en compenserende maatregelen. 'Dit geeft nóg meer onzekerheid bij ondernemers,' Aldus Braspenning. 'Ook het CDA wil een duurzame landbouw van familiebedrijven, die geworteld is in de lokale samenleving.'

Over de nu nog onuitgewerkte delen van het maatregelenpakket besluit Provinciale Staten dit najaar. Wouter Bollen, statenlid van de VVD, de partij die vrijdag de sleutel in handen had tot het doorgaan van de plannen, houdt een slag om de arm. 'De VVD heeft ingestemd met de plannen, maar we willen wel dat het flankerend beleid voor de begrotingsbehandeling is uitgewerkt. We kunnen altijd nog terug.'

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde die de VVD heeft gesteld, is het ontzien van innovatieve ondernemers die een overgang naar een duurzame veehouderij al hebben ingezet. 'Het zou voor ons onvergeeflijk zijn als deze ondernemers door het nieuwe beleid zouden omvallen. Ook kwetsbare ondernemers, zoals jonge boeren of boeren die net voor hun pensioen zitten, willen we netjes begeleiden.'

De ZLTO heeft een gang naar de rechter aangekondigd als de plannen door zouden gaan. Zij onderzoekt op dit moment de best haalbare optie. Veehouders staan niet alleen in hun kritiek. Zij ondervinden steun van diverse partijen, van bedrijven, gemeenten en lobbyclubs.

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer