Kavelruil+Kampereiland+start+komende+winter
Nieuws
© Ruud Ploeg

Kavelruil Kampereiland start komende winter

Komende winter start op Kampereiland bij Kampen een vrijwillige kavelruil. Dat meldt De Stadserven, eigenaar en verpachter van het Kampereiland.

Naar schatting kan ruim honderd hectare worden ingebracht en toegedeeld in de kavelruil. Daarbij zijn ongeveer 25 boeren betrokken. Volgens De Stadserven is ruilverkaveling belangrijk voor de noodzakelijke agrarische structuurverbetering. Een andere aanleiding is de waterveiligheid op het eiland.

De melkveebedrijven op Kampereiland zijn gemiddeld kleiner omdat er te weinig mobiliteit is in de pachtgrond. Door de oude landschappelijke structuur zijn de kavels vaak minder efficiënt ingericht of ze liggen verspreid door het gebied. Dijkmaatregelen van het waterschap om de waterveiligheid te vergroten, kunnen deze situatie volgens De Stadserven nog verder verslechteren.

De Stadserven liet het animo onder de ondernemers inventariseren met ondersteuning van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. (CKO). Een door het CKO ingestelde vertrouwenspersoon heeft gesprekken gevoerd met boeren in het gebied. Zij konden zich vrijwillig melden voor de kavelruil.

Verschil in motivatie

De redenen voor deelname blijken heel verschillend te zijn. De een wil stoppen, de ander wil juist groeien of de versnippering van landbouwgrond oplossen. Er zijn ook boeren waarbij de landelijke opkoopregeling en fosfaatrechten aanleiding zijn om deel te nemen.

De betrokken partijen willen nog wel een aantal voorname ontwikkelingen afwachten voordat verdere stappen ondernomen worden. De fosfaatrechten bijvoorbeeld hebben invloed op de waarde van de pachtrechten en daarmee op de uitruilbaarheid. In de herfst oordeelt de Eerste Kamer hierover.

Pachtprijsonderzoek

Een andere kwestie is het pachtprijsonderzoek. Later dit jaar volgt een advies hierover. Dat geldt ook voor een mogelijke wijziging van de beleidsregels voor pachten. Er zijn boeren die eerst deze discussie willen afwachten. Door dit soort ontwikkelingen kan de schaal en omvang van de kavelruil volgens De Stadserven nog vergroten.

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer