Boeren+Kampereiland+willen+geen+sterfhuisconstructie
Nieuws
© Ruud Ploeg

Boeren Kampereiland willen geen sterfhuisconstructie

Boeren op Kampereiland voelen zich overvallen door een passage in de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Daarin staat dat ze te maken krijgen met een lagere mate van waterveiligheid. Kapitaalsintensieve investeringen zijn volgens de provincie ongewenst.

'Gaat u als provincie een sterfhuisconstructie voeren ten aanzien van de Kampereilanden?' Die vraag stelde voorzitter Antoon Kanis van de afdeling West Overijssel van LTO Noord woensdag 8 maart aan de Statenleden tijdens een vergadering van de hoorcommissie omgevingsvisie- en verordening.

Kanis verwoordde de angst van de boeren dat zij het slachtoffer worden van de veranderende waterveiligheid in de polders bij Kampen. Hij wil van de provincie meer duidelijkheid hierover en vooral waarom er niet eerder met de boeren is gesproken.

Terpen

Op de Kampereilanden staat een deel van de boerderijen op terpen. Dat geldt niet voor nieuwe gebouwen en de bedrijven die zich in de vorige eeuw in de polders hebben gevestigd. 'In die periode was de beleving bij zowel de boeren als de overheid niet zo dat er sprake was een groot waterveiligheidsrisico', aldus Kanis.

In 2012 was er een bijna-dijkdoorbraak die bewoners en overheid wakker schudde. Hoewel het waterschap aan de slag ging met achterstallig dijkonderhoud kregen bewoners ook voor het eerst te horen dat ze in de toekomst rekening moesten houden met een lager waterveiligheidsniveau.

Buitendijks

In de nieuwe omgevingsvisie staat nu dat het gebied wettelijk buitendijksgebied is en dat het risico voor overstroming bij de bedrijven en bewoners ligt. Kapitaalsintensieve investeringen worden geweerd.

Bouwen op een terp is echter ook niet mogelijk. 'Je mag wel bouwen maar niet als je daarmee het waterbergend vermogen aantast', verduidelijkt Kanis.

Duidelijkheid

Tijdens de hoorzitting vroeg Kanis om duidelijkheid. 'Wat wordt bedoeld met kapitaalsintensieve investeringen? Mogen bedrijven wel of niet verder ontwikkelen en uitbreiden? Mogen er wel of geen nieuwe activiteiten in het buitengebied worden gestart? En als we alleen waterbestendig mogen bouwen, hoe gaat dat betaald worden?'

Kanis stelt dat er geen ondragelijke offers van de ondernemers op Kampereiland kan worden gevraagd voor een groter collectief belang. 'Zoals het nu beschreven staat ambieert de provincie een sterfhuisconstructie voor de gehele Kampereilanden', aldus de LTO Noord- bestuurder.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer