%27Extra+gebruiksruimte+voor+compost+nuttig%27
Nieuws
© Han Reindsen

'Extra gebruiksruimte voor compost nuttig'

De aanvoer van effectieve organische stof kan worden verhoogd door het creëren van een extra fosfaatgebruiksruimte van 5 kilo P2O5 per hectare voor compost. Dit blijkt uit een verkenning die onderzoek- en adviesbureau NMI uitvoerde in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven (VA).

Het huidige model voor de onderbouwing van gebruiksnormen blijkt de nitraatuitspoeling van compost structureel te overschatten. Aanvullend wordt een systematiek gepresenteerd om onderscheid te maken tussen 'organische bodemverbeteraars', die vooral organische stof leveren en 'organische meststoffen', die vooral nutriënten leveren.

Nitraatrichtlijn

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft in het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangegeven dat hij na wil gaan hoe bodemverbeterende maatregelen kunnen worden bevorderd, 'onder andere door gebruik van bodemverbeteraars'. In dat kader heeft de VA aan NMI gevraagd een verkenning uit te voeren.

Als eerste is nagegaan hoe stikstofverliezen bij de toepassing van bodemverbeteraars worden berekend in het WOG-WOD model, dat wordt gebruikt voor onderbouwing van gebruiksnormen. WOG-WOD houdt geen rekening met het type bemesting dat het stikstofoverschot bepaalt. Dat leidt er toe dat nitraatuitspoeling bij gebruik van compost wordt overschat. Het sluit daardoor niet aan bij de expertise over afbraak van deze producten.

Significant

Uit de verkenning blijkt verder dat de aanvoer van effectieve organische stof significant kan worden verhoogd door extra fosfaatgebruiksruimte van 5 kilo P2O5 per hectare voor gft- en/of groencompost. Dit speelt vooral als weinig organische stof wordt aangevoerd met gewasresten en/of dierlijke mest, daar de relatieve bijdrage van compost aan de effectieve aanvoer van organische stof op de organischestofbalans dan relatief groot is (20-30 procent).

NMI stelt dat het zinvol is om onderscheid te maken tussen 'organische bodemverbeteraars', die vooral organische stof leveren en 'organische meststoffen', die vooral nutriënten leveren. Het meststoffeninstituut doet ook een voorzet om dat onderscheidt met een rekenmodel te onderbouwen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer