Friesland+wil+natuurinclusieve+sector+in+2025
Nieuws
© Tienke Wouda

Friesland wil natuurinclusieve sector in 2025

Provincie Fryslân wil dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. De agrarische sector moet hierin zelf het voortouw nemen. Dat blijkt uit een voorstel aan Provinciale Staten.


Het provinciebestuur ambieert een 'grondgebonden circulaire landbouw die bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en niet in de laatste plaats duurzaam en economisch voldoende opbrengt.' LTO Noord regio Noord kan leven met het voorstel, stelt bestuurder Tineke de Vries.

LTO Noord stelde samen met de Agrarische Jongeren Friesland, het Kollektivenberied Fryslân en het Friesch Grondbezit tien uitgangspunten op voor de landbouwvisie. 'Vooropstaat dat boeren zelf mogen bepalen of en hoe ze duurzamer en meer natuurinclusief willen ondernemen en dat de provincie een economisch rendabele sector wil. De provincie zet er geen extra kop op. En ze wil het samen met de sector oppakken.'

Waar volgens De Vries wel meer geld voor beschikbaar moet komen is verkaveling om onder andere weidegang te stimuleren. 'De sector heeft een sterk grondinstrument nodig.'

Tegenstrijdige regelgeving

Daarbij roept ze de politiek ook op om 'tegenstrijdige regelgeving wat betreft agrarisch natuurbeheer en mestwetgeving' tegen te gaan. 'Wanneer je a zegt moet je ook b zeggen. De maatschappij wil graag een duurzame, natuurinclusieve landbouw. Dan moet je iedereen de kans geven om aan agrarisch natuurbeheer te doen, ook de bedrijven die niet in weidevogelkerngebieden liggen.' Ook moet meer duidelijk worden wat duurzaam en natuurinclusief inhoudt, vindt De Vries.

Risico volgens de provincie is dat de wens om te vernieuwen niet of moeizaam zijn beslag zal krijgen. 'De verandering moet voor een groot gedeelte bij de boeren zelfs vandaan komen. Veranderingen op bedrijfsniveau zijn ingrijpend en leiden tot onzekerheid bij agrarische ondernemers', staat in de beleidsbrief landbouw.

Zoektocht

De Vries beaamt dat het lastig om boeren hierin mee te nemen. Samen met Living Lab zoekt LTO Noord naar verdienmodellen om de Friese landbouw duurzamer en meer natuurinclusief te krijgen. 'We gaan kijken hoe we onze leden hierbij kunnen helpen. Dat is een zoektocht. De markt moet het uiteindelijk betalen. Als de maatschappij iets wil maar hiervoor geen geld over heeft, dan houdt het op.'

De commissieleden debatteren volgende week over het voorstel in de commissievergadering. Twee weken later nemen Provinciale Staten een besluit.

Weer

 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
 • Dinsdag
  12° / 9°
  30 %
Meer weer