'Kansen voor verwerkte mest die aansluit bij plantbehoefte'

Verwerkte mest kan 30 tot 60 euro per kuub opbrengen wanneer dit gericht wordt afgezet. De keten moet in transitie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, zegt Angela van der Sanden van Connecting Agri&Food.
%27Kansen+voor+verwerkte+mest+die+aansluit+bij+plantbehoefte%27
© Connecting AgrienFood

Waarom dit onderzoek?

'Het onderzoek is onderdeel van het project 'Livestock and Manure Management Component' van Wageningen University Research dat wereldwijde kansen van mestbenutting in beeld brengt.'

Waarom is dat belangrijk?

'In de agrarische sector is behoefte aan organische stof. Varkensmest bevat dat, alleen sluit de samenstelling ervan niet altijd aan bij de behoefte van de gewassen.
'Mestafzet kost varkenshouders tot meer dan 17 euro per kuub. Bij mestverwerking is vaak het uitgangspunt dat die kosten omlaag moeten.
'Uit het onderzoek blijkt dat als je verder in de verwerkingsketen kijkt, er kansen liggen voor verwerkte mest die afgestemd is op de plantbehoefte. Bovendien mogen mest(korrels) van dierlijke oorsprong gebruikt worden op bedrijven die onder de derogatie vallen.'

Hoe heeft u het onderzoek uitgevoerd?

'Het is een business case waarbij gebruik is gemaakt van concrete praktijksituaties en input van experts. Tijdens het onderzoek bleek dat in de mestverwerkingssector kennis delen en uitwisselen niet vanzelfsprekend is. Dit valt te begrijpen gezien de energie en het geld die bedrijven hebben gestoken in de ontwikkelingen.'

Wat leverde het onderzoek op?

'Dat er potentie is voor verwerkte mest en gerichte afzet ervan. Het economisch resultaat van mestverwerking wordt met name bepaald door de schaal van de productie (grootschalige mestverwerking kan makkelijker rendabel worden), de stappen in de verwerking (minder stappen naar het eindproduct betekent minder kosten in de keten) en het eindproduct. Mestkorrels die zijn afgestemd op de behoefte van de plant hebben de grootste potentie voor een business model met hogere opbrengsten dan kosten.'

Wat betekent dit?

'Dat we varkensmest moeten benaderen als een waardevolle grondstof en mestverwerking meer vraag- dan aanbodgestuurd moeten inrichten.'

Dat klinkt simpel maar is het niet?

'Klopt. Er liggen uitdagingen als het gaat om logistiek en techniek en het krijgen van vergunningen en maatschappelijk draagvlak. Ander punt is de verdeling van kosten en opbrengsten en daarmee de rendabiliteit voor iedere ketenschakel.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer