Dijksma+wil+consumptie+vlees+en+zuivel+niet+inperken
Nieuws
© Dirk Hol

Dijksma wil consumptie vlees en zuivel niet inperken

Het kabinet voelt niets voor maatregelen om de vlees- en zuivelconsumptie terug te dringen als bijdrage voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) stelt dat de agrarische sector met het verlagen van de CO2-uitstoot 'op koers ligt'.

In een Kamerdebat over het klimaatbeleid pleitte Femke Arissen (Partij voor de Dieren) voor een drastische beperking van de vlees- en zuivelconsumptie. 'Als iedere Nederlander één dag per week geen vlees zou eten, maar bijvoorbeeld een vleesvervanger, dan is dat het equivalent van 1 miljoen auto's van de wegen afhalen.'

Dijksma noemt het 'fair' om te erkennen dat non-ETS-sectoren als de landbouw hun verplichtingen nakomen. 'We halen daar ruimschoots de doelstelling die we moeten halen.' Dat betekent overigens niet dat er in de toekomst geen nieuwe 'stevige maatregelen' zullen komen, aldus de bewindsvrouw.

Maatregelen komen nog

Daarover wordt op dit moment in Europees verband onderhandeld. 'Op het moment dat onze doelstelling op dat vlak helder is, zullen we een set maatregelen aan de Kamer moeten voorleggen voor elk van die sectoren, ook voor de landbouw.'

De staatssecretaris voegde eraan toe dat de overheid wel haar best doet om mensen te helpen zelf keuzes te maken over het eten van dierlijke producten. Dat gebeurt door voorlichting te geven over het effect (footprint) van handelingen als lang douchen en vlees eten.

Geen hogere ambitie

Nederland gaat niet pleiten voor een klimaatbeleid dat de wereldwijde temperatuurstijging beperkt tot 1,5 graad Celcius, zoals GroenLinks wil. Dijksma wees erop dat de huidige planning zich richt op een beperking tot 2 graden, maar dat zelfs die ambitie nog niet in zicht is. 'We zitten volgens mij ergens rond de 2,7 graden.'

Weer

 • Maandag
  3° / -1°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / 0°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  10 %
Meer weer