Eerste+gewasco%C3%B6peraties+vollegrondsgroente+in+de+maak
Nieuws
© Niels van der Boom

Eerste gewascoöperaties vollegrondsgroente in de maak

De vollegrondsgroenteteelt heeft bijna zijn eerste gewascoöperaties. Voor spruiten en witlof zijn de gewenste hectares van deelname nagenoeg bereikt.

Voor de gewascoöperatie witlof hebben zich telers aangemeld die 1.145 hectare vertegenwoordigen. Het minimaal beoogde areaal bij de start van deze coöperatie is 1.200 hectare. 'Met één kleine teler erbij kunnen we beginnen', zegt Janny Trouw, specialist Plant bij LTO, die de twee in de maak zijnde gewascoöperatie begeleidt.

In de spruitenteelt staat de teller op 1.384 hectare, terwijl het minimum op 1.500 hectare is gesteld. De ondergrens voor beide coöperaties is een vertegenwoordiging van 60 procent van het totale areaal.

De gewascoöperaties worden in het leven geroepen om dezelfde reden waarom zij in de glastuinbouw zijn gelanceerd: het financieren van onderzoek. Sinds het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw is ook de collectieve financiering van onderzoek weggevallen.

Bijdrage van 10 euro per hectare

Vorig jaar hebben de Landelijke Commissies van LTO het initiatief genomen om de twee coöperaties op te richten. De telers in deze commissies hebben zelf de bijdrage per hectare en de oppervlakte-ondergrens vastgesteld. Leden van de coöperatie dragen zowel bij witlof als spruitkool 10 euro per hectare bij.

Trouw merkt op dat de werving de laatste tijd iets stroever loopt. 'Maar we willen met elkaar ook geen concessies doen aan het model waarbij ons al 14 glastuinbouwsectoren zijn voorgegaan. De voorwaarde voor lidmaatschap van LTO staat vast, want als we geen collectiviteit meer nastreven kan iedereen op de bagagedrager van de buurman meeliften. Als LTO steken we veel tijd in deze twee initiatieven en daarvoor verwachten we wel commitment in de vorm van lidmaatschap.'

In overleg

Vanuit de Landelijke Commissies zal voor beide gewascoöperaties een bestuur worden samengesteld. In overleg met de deelnemende telers wordt bepaald aan welke onderzoek geld wordt besteed. 'Waar het grootste probleem zit, pakken we als eerste aan', schetst Trouw de werkwijze.

Ze verwacht dat met het oprichten van de gewascoöperaties de invloed van telers op de inhoud van het onderzoek toeneemt. 'Het komt nu nog wel eens voor dat er onderzoek wordt aangeboden en er onder allerlei voorwaarden financiële middelen beschikbaar zijn. Als je als sector dan zelf geen enkele euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  80 %
 • Zondag
  26° / 18°
  60 %
Meer weer