LTO+gaat+voor+verdubbeling+grutto%27s+in+Groningen
Nieuws
© Vogelbescherming

LTO gaat voor verdubbeling grutto's in Groningen

Binnen tien jaar moet het aantal broedparen grutto's in provincie Groningen verdubbelen naar 2.000. LTO Noord stelt hiervoor samen met andere landbouw en natuurorganisaties een Groninger Actieplan Weidevogels op.

De populatie weidevogels in de provincie neemt steeds verder af. Het doel van de provincie uit 2008 om de populatiestand te stabiliseren is niet gehaald. Daarom zijn verdere stappen en meer samenwerking tussen de partijen nodig, vinden de organisaties.

Het actieplan zal zich richten op versterking van de weidevogelgebieden door de inrichting en beheer te verbeteren, areaal te vergroten en het uitvoeren van maatregelen die de openheid en rust vergroten. Ook het waterbeheer moet geoptimaliseerd worden, door bijvoorbeeld flexibele peilverhoging in het voorjaar, plasdras aanleggen de aanpassing van oevertaluds.

Kruidenrijk grasland

De partijen willen bovendien het areaal kruidenrijk grasland vergroten, zowel binnen als buiten de reservaten.

Ook gaan de partijen boeren in en bij de weidevogelkerngebieden stimuleren om in hun bedrijfsvoering meer aandacht te schenken aan biodiversiteit en daarmee natuur en landbouw te combineren.

Om draagvlak bij burgers en grondeigenaren te creëren, willen organisaties een terugkerend Groninger weidevogelfestival organiseren.

LTO Noord ondertekende samen met onder andere de collectieven, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Vogelbescherming hiervoor onlangs het weidevogelmanifest. Ze boden dit aan aan gedeputeerde Henk Staghouwer.

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer