NAV+wil+duidelijkheid+over+mineralenemissie
Nieuws
© Koos van der Spek

NAV wil duidelijkheid over mineralenemissie

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat er voorafgaand aan het vaststellen van nieuw beleid voor bemesting meer duidelijkheid moet komen over de emissieroutes van mineralen.

De NAV vindt dat in de huidige situatie teveel beheerders en aanstuurders zich bezighouden met nutriëntenbeheer en nutriëntenbeleid. De vakbond pleit voor eenduidige aansturing vanuit één ministerie. Het is één van de aanbevelingen in een rapport over mineralenemissie dat NAV heeft geschreven als input voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Volgens NAV is er onvoldoende overzicht van andere bronnen dan de landbouw die een bijdrage leveren aan de mineralen die teruggevonden worden in grondwater en oppervlaktewater. Er is behoefte aan synchronisatie met landbouw en bronnen daarbuiten, aldus de vakbond.

Fosfaatbemesting

In het rapport stelt NAV voor om bestaande rekenmodellen te actualiseren en ook om de normen voor de fosfaatbemesting naar boven bij te stellen. De vakbond hoopt verder dat de recent toegekende equivalente maatregelen ook in het 6e Actieprogramma een vervolg krijgen.

Om een invulling te geven aan een goede landbouwpraktijk vindt NAV dat het mogelijk moet zijn dat boeren zelf hun waterkwaliteit en bodemkwaliteit kunnen meten. Ook dient volgens de vakbond de regelgeving voor het onderwerken van vaste mest te worden gelijkgetrokken met de veehouderij, waar de verplichting niet geldt.

Duidelijkheid

De vakbond wijst er tot slot op dat oplossingen vanuit de landbouw om mineralenemissies te beperken alleen mogelijk zijn als er meer duidelijkheid is over de werkelijke emissieroutes. 'Ook een goede landbouwpraktijk kan problemen niet oplossen die de boeren niet zelf veroorzaakt hebben', luidt de slotconclusie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer