Boeren+in+discussie+over+dieraantallen
Achtergrond
© Fotografie Twan Wiermans

Boeren in discussie over dieraantallen

Brabantse veehouders zijn de afgelopen maanden in discussie gegaan met vertegenwoordigers van kritische burgergroepen over mestbeleid en dieraantallen. De provincie organiseerde deze 'mesttafels' om te onderzoeken of er draagvlak is voor nieuw mestbeleid dat ook stuurt op aantallen dieren. Maar het viel niet altijd mee. 'Er is zóveel onbegrip.'

De aanleiding was het Bestuursakkoord van het provinciebestuur, vorig jaar. De provincie wil knopen doorhakken rond mestverwerking. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft dat gelijk opgepakt. Al gauw bleek dat burgergroepen het vooral wilden hebben over aantallen dieren. Dat is toen eraan gekoppeld.

De dialoog omvatte drie ronden van vier regiobijeenkomsten. Aan tafel zaten bezorgde burgers, veehouders, milieubeschermers, gezondheidsdeskundigen, financiers, gemeenten en waterschappen.

Vooral in het begin stonden de partijen recht tegenover elkaar. In het tussenrapport staat: 'Het bleek bij aanvang bijzonder lastig een goede dialoog op gang te brengen tussen boeren en burgers. Er is in de afgelopen decennia groot wantrouwen ontstaan. Dat leidde tot emotionele, intensieve discussies.'

Stellingen ingenomen

Tanja van de Ven kan dat beamen. De veehouder uit Beek en Donk merkte niet voor het eerst dat er veel onbegrip is. Aan het begin van de bijeenkomsten had iedereen zijn stellingen ingenomen en aan het eind was er na een stevige discussie wat begrip gegroeid. Maar de volgende bijeenkomst verliep opnieuw zo.

'Er is nog zoveel onbegrip. Het is heel moeilijk om ons verhaal goed voor de bühne te krijgen bij die groeperingen. Communicatie met een grote C is alles.'

Ben Beerens uit Hoogeloon die in het begin deelnam is geschrokken van de weerstand. 'Dat heb ik wel wat onderschat.'

Verklaarbaar

Twan Engelen uit Someren, die het stokje van Beerens overnam, vindt het verklaarbaar dat er vooral in het begin zoveel emotie kwam kijken in de discussies. 'Dat heb je altijd als er sprake is van een groot verschil in kennis. Als het kennisniveau over elkaars situaties beter is, heb je al 80 procent bereikt. Mensen met weinig kennis kunnen makkelijk aan de zijlijn kritiek geven.'

Engelen benadrukt dat de veehouderij maakt wat de consument wil, maar dat de burger vaak andere wensen heeft dan de consument. Die legt de kritiek die hij op consument heeft op het bordje van de boer. Maar de boer kan de consument niet veranderen.

Uiteindelijk vonden de gespreksdeelnemers zich in deze omschrijving: 'We willen ons gezamenlijk inspannen voor een veehouderij die rendeert, in balans is met de sociale en natuurlijke omgeving, waarvan de risico's voor volksgezondheid en veiligheid aanvaardbaar zijn, die bijdraagt aan oplossing van maatschappelijke opgaven en zich kenmerkt door een hoge standaard voor dierenwelzijn.'

Ongelooflijk knap

Hendrik Hoeksema was vanuit ZLTO betrokken bij het traject. Vooraf en na afloop besprak hij, samen met zijn collega Herman Litjens, de aanpak met alle Brabantse afdelingsvoorzitters en de vakgroepvoorzitters.

Hoeksema vindt dat de vertegenwoordigers vanuit de veehouderij het 'ongelooflijk knap' hebben gedaan. 'Er is veel over onze leden en de sector gezegd, en daar zijn ze heel respectvol mee omgegaan.'

De insteek was: we willen best praten over dieraantallen, maar dan moet er wel ontwikkelingsperspectief zijn voor bestaande veehouders, want die hebben te maken met veel nieuwe regelgeving.

Vorige week vrijdag konden vertegenwoordigers van de deelnemers inspreken bij een hoorzitting van Provinciale Staten. Tanja van de Ven sprak daar namens de veehouderij. Ze vroeg, net als de andere insprekers, om meer tijd. 'We hebben allemaal de wil uitgesproken om eruit te komen, maar het gaat wel moeilijk worden. Er is meer tijd nodig.'

Haar gevoel zegt dat de provincie die extra tijd geeft.

Dinsdag stond de voorlopige uitkomst van de discussies op de agenda van Gedeputeerde Staten. Dat was opiniërend, nog niet besluitvormend. Waarschijnlijk neemt GS volgende week dinsdag een eerste stap.

'ZLTO hoopt dat er daarna voldoende ruimte blijft om via de gestarte dialoog tot concrete voorstellen te komen', zegt Hoeksema.
?u www.

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer