Alternatief+peilmoment+niet%2Dmelkleverende+bedrijven
Nieuws
© LTO Nederland

Alternatief peilmoment niet-melkleverende bedrijven

Voor niet-melkproducerende bedrijven neemt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een alternatief peilmoment op in de fosfaatreductieregeling. Dat maakte hij vanmiddag bekend.

Hiermee komt Van Dam tegemoet aan veel vleesveehouders, die op het huidige peilmoment, 15 december 2016, vaak weinig vee hadden, zoals vetweiderijen en zoogkoeienhouderijen, maar ook aan jongveeopfokbedrijven., zo stelde hij vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aantal vleesveebedrijven heeft juist in de zomer veel dieren en in december weinig. Dat was voor LTO reden om aan de bel te trekken. De staatssecretaris komt nu met een maandgemiddelde in dezelfde maand in 2016 als alternatief.

Niet-melkproducerende bedrijven krijgen hierdoor per betaalperiode de referentie van het aantal gehouden dieren op 15 december 2016 óf het aantal dieren dat in dezelfde maand in 2016 gehouden werd. Dit laatste wordt maandreferentie genoemd en zal gelden voor de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2016.

De huidige voorstellen bieden ruimte om er praktische wijze invulling aan te geven.

Per betaalperiode zal de RVO rekenen met de voor de ondernemer meest gunstige situatie. 'Dit kan dus per betaalperiode de maandreferentie of de peildatum van 15 december 2016 zijn', zegt Jos Bolk, voorzitter van de LTO-vakgroep Vleesveehouderij. 'Bedrijven kunnen hiermee in 2017 hun normale bezetting weer realiseren zoals in 2016. Dit biedt vooral voor vetweiders en bedrijven met zoogkoeien weer ruimte.'

'Ook voor veel jongveeopfokbedrijven gaf de referentiedatum van 15 december 2016 problemen', zegt Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. 'Het is goed dat ook die bedrijven in 2017 jongvee kunnen blijven opfokken. Vaste relaties tussen melkveehouders en hun jongveeopfokkers kunnen zo in stand blijven.'

Kritiek

Vanuit de vleesveesector is de laatste weken veel kritiek geweest op de fosfaatreductieregeling. 'Dat betrof niet alleen de datum van 15 december 2016, maar ook het feit dat vleesveebedrijven die meer dan twee fokdieren aangevoerd hebben nu onder de regeling vallen', legt Bolk uit.

'Dat werd pas op 17 februari bekend. Veel vleesveehouders hadden toen al dieren aangevoerd. De huidige voorstellen lossen dit niet op, maar bieden wel ruimte om er in 2017 op een praktische wijze invulling aan te geven.'

Met de voorgestelde aanpassingen zijn niet alle knelpunten opgelost. Zo is er overleg met het ministerie van EZ en de RVO over een heldere definitie van vleeskalveren in de regeling. Wim Thus, vakgroep voorzitter Vleeskalveren van LTO Nederland reageert, 'Samen kunnen we nog niet tot een heldere definitie van vleeskalveren in de regeling komen. Lastige onderdelen hierin zijn de gemengde bedrijven en de startbedrijven voor de rosé-kalverhouderij. Op dit moment werken we aan een praktische invulling daarvoor.'

Wim Thus, vakgroep voorzitter Vleeskalveren van LTO Nederland reageert, 'Samen kunnen we nog niet tot een heldere definitie van vleeskalveren in de regeling komen. Lastige onderdelen hierin zijn de gemengde bedrijven en de startbedrijven voor de rosé-kalverhouderij. Op dit moment werken we aan een praktische invulling daarvoor.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer